Sonntag 17. Februar 2019

Mikuláš priniesol radosť, balíčky s odkazmi detí i slzy dojatia

Ani tento rok  6. decembra „neobišiel“ našu nemocnicu, jej pacientov a spolupracovníkov

Mikuláš so štedrou nádielkou. A zastavil sa aj v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici, kde priniesol jeho klientom aj čosi nečakané.

Štedrá nádielka pre Domov sv. Jána z Boha
Mikuláš a jeho sprievod v konvente milosrdných bratov
 

Prior bratislavského konventu milosrdných bratov Richard Jombík k tejto slávnosti vysvetlil: „Tohtoročný sviatok svätého Mikuláša  nám pomohli pripraviť dobrovoľníci, študenti, spolu s pánom učiteľom Marekom Bednárikom, toho času poslucháčom konzervatória. Robili „službu Mikuláša,“ anjelov i čerta pre deti spolupracovníčok a spolupracovníkov nemocnice. K dielu sa pridali aj spolupracovníci Domova sv. Jána z Boha, ktorí spolu s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi urobili pekné ručné práce a tiež vytvorili biblické myšlienky pre každého pacienta a službukonajúcich spolupracovníkov na jednotlivých oddeleniach  nemocnice.“ K osobnosti svetoznámeho a obľúbeného svätca, ktorý má v kalendári každoročne sviatok 6. decembra, prior Richard doplnil: „Sv. Mikuláš je rovnako vo svojej dobe ako aj dnes príklad nezištnosti, veľkodušnosti a pripravenosti darovať zo seba, svojich prostriedkov pre tých, ktorí nemajú a sú v núdzi. Tak ako spolupracovníci a dobrovoľníci z Domova sv. Jána z Boha prispeli k potešeniu chorých v nemocnici, študenti k potešeniu detí našich spolupracovníkov, urobili vlastne to isté, čo urobil sv. Mikuláš pre svojich súčastníkov, keď daroval veci  núdznym. On je príkladom univerzality Cirkvi, aj ona sa stará o všetkých ľudí a nepozerá na hranice, farbu, náboženstvo, ale hľadá človeka, ktorého stvoril Boh a pre ktorého prišiel na túto zem, aby ho vykúpil.“

 

V Domove sv. Jána z Boha mal tohtoročný Mikuláš aj nový „rozmer.“ Riaditeľ Domova  Mgr. Matúš Ferenčík prezradil, že na tvárach ľudí v núdzi a bez prístrešia, ktorí navštevujú zariadenie, vyvolal mikulášsky sviatok slzy dojatia. Po obdarovaní mikulášskymi balíčkami sa totiž viacerí núdzni klienti  rámci zdieľania  priznali,že vyrastali v detských domovoch. Iní zas s „iskričkami v očiach“ spomínali na Mikuláša, ktorého zažili v detstve vo svojich rodinách. Okrem nádielky sladkostí a ponožiek si obdarovaní našli v balíčkoch aj čosi nevšedné: osobitné pozdravy od detí, ktoré im zhruba 80 balíčkov pripravili. Mali podobu kresieb alebo lístkov s konkrétnymi odkazmi od detí. „Bolo to veľmi silné, pretože medzi listami sa našiel napríklad aj odkaz nepočujúceho chlapca,  ktorý adresoval hrejivé slovo klientovi nášho zariadenia,“ uviedla Kika, jedna zo spolupracovníčok Domova. Brat Márius Dismas, ktorý v Domove obetavo slúži, veľmi túžil viac priblížiť klientom aj životný príbeh svätého Mikuláša ako významnej postavy Cirkvi, ale z časového a organizačného hľadiska sa to tento rok nepodarilo. No riaditeľ Domova M. Ferenčík sľubuje, že budúci rok o takéto svedectvo klienti ani spolupracovníci Domova určite neprídu!

Rozhovor o mikulášskom podujatí prinášame aj v audio podobe tak, ako ho odvysielalo v rannom vysielaní Rádio Lumen 15. 12. 2017 – riaditeľ Domova so spolupracovníčkou sa delia o dojmy a postrehy z podujatia. Audio si môžete vypočuť tu: (mp3 formát)

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a archív Domova sv. Jána z Boha

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/