Donnerstag 17. Januar 2019

Vyše tony pomoci pre Domov sv. Jána z Boha

V rámci tohtoročnej dobročinnej „Tesco zbierky“, ktorá sa konala v Bratislave, venovali dobrodinci Domovu sv. Jána z Boha 1088 kg trvanlivých potravín a hygienických potrieb v hodnote vyše 1859, 04 eur.

Z tohtoročnej dobročinnej zbierky - pohľad na niektorých dobrovoľníkov.
Stánok charity, pri ktorom sa zbierali darované potraviny i drogéria.
A takto to vyzeralo v závere zbierky - vpravo riaditeľ Domova sv. Jána z Boha M. Ferenčík
Časť vyzbieraných darov od dobrodincov
Nebola núdza ani o veselé momentky medzi dobrovoľníkmi.

Išlo už o piaty ročník zbierky (konala sa 11. 11. 2017), ktorú spoločne so známym obchodným reťazcom organizuje aj Bratislavská arcidiecézna charita (pod záštitou Slovenskej katolíckej charity). Výdatne pomohli aj dobrovoľníci: v predajni Tesco na Kamennom námestí v Bratislave ste počas zbierky mohli vidieť rehoľnú sestru Viktóriu z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, slúžiacu v Nemocnici milosrdných bratov, alebo Pavla Moravčíka, ktorý je obetavým dobrovoľnkom aj v nemocnici, kde slúži deväť hodín denne. Z vyzbieranej pomoci dokáže Domov sv. Jána z Boha v Bratislave, ktorý prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov, niekoľko mesiacov v roku variť pre takmer stovku klientov (denne, okrem víkendov) teplé obedy a poskytovať im kvalitné sociálne či hygienické služby.

 

Ako informoval Karol Vlasák, terénny sociálny pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity, okrem Domova sv. Jána z Boha podporila Bratislavská arcidiecézna charita prostredníctvom zbierky na území Bratislavy aj zariadenie Resoty, ktoré dlhé roky viedol kňaz Anton Srholec a je určené najmä mužom v núdzi i bez strechy nad hlavou a tiež rehoľu menších bratov františkánov, ktorá potraviny použije v prospech núdznych rodín. Celkove zbierka realizovaná v niekoľkých predajniach Tesca „vykázala“ 110 ton vyzbieraných potravín a drogérie, čo bolo viac o 22 ton, ako vlani. Ľudia darovali najmä múku, olej, cukor, soľ, ryžu, konzervy, strukoviny, cestoviny, šampóny, sprochové gély, či toaletný papier. Podľa informácií Slovenskej katolíckej charity (SKCH) hodnotu vyzbieraného tovaru spoločnosť Tesco ešte navýši o 20 %, ktoré pôjdu na podporu fungovania spolupracujúcich charitatívnych organizácií.  Do tohtoročného podujatia, ako uviedol web portál SKCH, sa okrem Slovenskej katolíckej charity zapojila aj Potravinová banka Slovenska, organizácia Depaul Slovensko, Evanjelická diakonia ECAV a OZ Vagus. Prvýkrát sa do podujatia zapojili aj dobrovoľníci zo Slovenského skautingu, ktorí pomohli zbierať potraviny v siedmich predajniach.

Z podujatia odznela aj  reportáž v Rádiu Lumen, ktorú  katolícka rozhlasová stanica vysielala 21. 11. 2017 vo svojom rannom vysielaní a môžete si ju vypočuť aj s výpoveďou riaditeľa Domova sv. Jána z Boha – Mgr. Matúša Ferenčíka a zástupcu Bratislavskej arcidiecéznej charity p. Karola Vlasáka, i anketou s dobrovoľníkmi i jednou z dobrodincov zbierky: (audio, mp3 formát)

Andrea Eliášová, snímky: archív Bratislavskej arcidiecéznej charity

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/