Donnerstag 21. Februar 2019

Na 4. poschodí nemocnice ako v galérii – vďaka nezištnému daru

Endoskopické oddelenie a časť onkologického oddelenia našej nemocnice Milosrdných bratov sa zmenili priam na galériu! A to vďaka nezištnému daru – kolekcii krásnych obrazov, ktoré nám venovala ako svoj dar maliarka, pani Helena Galbavá.

Chodba nemocnice ako galéria.
Jeden z obrazov - kvetinový motív.
Obrazy Heleny Galbavej skrášlili chodbu nemocnice.
Obrazy pacientom spríjemňujú čakanie na vyšetrenia.
V obrazoch H. Galbavej dominuje príroda.

 

Pohľad na krásne prírodné motívy, obrázky kvetov spríjemňujú našim pacientom čakanie na dôležité vyšetrenia a výrazne skultivovali náš nemocničný priestor. Už od detstva prejavovala H. Galbavá záujem o výtvarné umenie. Najprv túžila byť módnou návrhárkou, napokon však absolvovala štúdium farmácie – v r. 1978. Vychovala štyri deti. V r. 1992 si otvorila spolu s manželom jednu z prvých súkromných lekární u nás. K maľovaniu sa vrátila pred niekoľkými rokmi, keď s dcérkou Helenkou navštevovala Základnú umeleckú školu a neskôr akreditovaný kurz maľby Ministerstva školstva SR. Zaujímavé je, že v r. 2012  založila s manželom súkromnú galériu Karpaty Art Gallery, ktorá dosiaľ usporiadala už vyše sedemdesiat výstav, a to profesionálnym výtvarníkom i amatérom.

Pozoruhodné je, že súčasťou priestorov spomínanej galérie je chránená dielňa, v ktorej pracujú zamestnanci so zdravotným postihnutím. Produkcia ich výrobkov je zameraná na kreatívnu tvorbu upomienkových a darčekových predmetov, výrobu hračiek, dekoračných materiálov do domácnosti, produktov prospešných zdraviu, akými sú napríklad bylinkové voňavé vrecká či hrejivé obilninové vankúšiky. Samotná výtvarníčka už prezentovala svoje diela napr. v Prievidzi, Trenčíne, Handlovej, Nových Zámkoch, Bratislave i v Prahe. Nemožno si nevšimnúť, že práve téma prírody dominuje v jej tvorbe. Možno i preto, že je rodáčkou z Litpova. Ťažiskom jej tvorby teda zostáva krajinomaľba, a  maľba zátiší.

Viera ju pobáda „tešiť iných“

Vystavené diela v našej nemocnici sú dôkazom nielen jej lásky k umeniu a prírode, ale aj k rodnému kraju a ľuďom. A prečo sa rozhodla obdariť práve našu nemocnicu a našich pacientov svojimi obrazmi? Prezradila o tom: „V Katolíckych novinách som čítala článok, že v nemocnici milosrdných bratov  robia aj výstavy obrazov. A keďže raz ročne chodievam do tejto nemocnice na jedno vyšetrenie, zaujala ma táto informácia. Jedna moja známa sa obrátila v tejto súvislosti na priora rehole – brata Richarda s otázkou, či by sa tam dala urobiť aj moja výstava. On súhlasil. Potom mi ukázal celú nemocnicu,  aj nový trakt. Tie priestory boli krásne, ale zdali sa mi smutné, prázdne. A  keďže mám veľa obrazov, rozhodla som sa teda z nich nemocnici darovať, aby ľudia pri návšteve nemocnice a ich zhliadnutí mali dobrú náladu. Ako veriaci človek vyznávam zásadu, že keď má človek talent, treba sa oň podeliť aj s inými. Mne úplne stačí dobrý pocit z toho, že obrazy ľudí tešia.“ Dozvedeli sme sa, že pani maliarka pripravuje pre vedenie rehole a nemocnice ešte jedno prekvapenie. Nuž, keď sa zastavíte na 4. poschodí nemocice milosrdných bratov, pri obrazoch Heleny Galbavej sa budete cítiť ako v prírode či galérii.

Prior konventu o maliarkinom dare

Brat Richard OH, predstavený bratislavského konvetu na margo nezištného daru reagoval slovami: „Pani Galbavá je vnímavá osoba a má skúsenosti zo stretnutia s chorými ľuďmi, aktívne pracuje vo svojej farnosti,dlhé roky pracovala v lekárni ako farmaceut. Všetky tieto skúsenosti odovzdáva do umenia, našla v sebe skrytý zmysel pre krásno, preto sa začala  formovať ako spisovateľ zobrazovania krásna pomocou maľby. Oslovili ju priestory nemocnice a pocítila túžbu premeniť sterilné prázdno nemocničných chodieb na priestor, v ktorom chorý človek - pacient nájde pokoj a stíšenie pri riešení nevypovedaných otázok vyplývajúcich z jeho choroby. Výber 4. poschodia nebol náhodný. Okrem toho, že tam je možnosť ochrany obrazov v uzatvorenom priestore, je tam pohľad ľudí čakajúcich na výsledok lekára po objavení onkologickej choroby. Tento umelecky zariadený priestor umožní chorému a jeho rodinným príslušníkom ľahšie spracovanie oznámenej diagnózy.“

Riaditeľ nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák tiež uvítal tento nezvyčajný dar. Podľa jeho slov umenie je prínosom krásy pre človeka a  ten, kto sa ocitne v bolesti a utrpení, alebo  priamov nemocnici, je vďačný za každý dar, ktorý ,u dokáže vliať útechu, pohladenie a nádej.

Nemocnica milosrdných bratov je otvorená umeniu, ktoré dvíha dušu a preto sa v jej priestoroch už niekoľko rokov pravidelne konajú  výstavy maliarov i sochárov.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/