Montag 10. Dezember 2018

Kráčajte, pokiaľ je svetlo – nová výstava v našej nemocnici

9.októbra t.r. sa opäť - po čase - konala v refektári našej nemocnice milosrdných bratov vernisáž novej výstavy. Akademický maliar – docent Stanislav Harangozó sa tu predstavuje kolekciou 28 obrazov. Výstavu pod názvom „ Kráčajte, pokiaľ je svetlo“, si môžete pozrieť do 30. novembra 2017.

 

Doc. Stanislav Harangozó je rodákom z Komjatíc. V r. 1967 – 73 študoval na vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave u profesorov Hložníka, Millyho a Dubaya. Do r. 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU  v Bratislave. Od r. 1990 pôsobí na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vystavuje doma i v zahraničí. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Individuálne výstavy mal napr. v Ríme, Florencii, Padove, Bonne, Londýne, Moskve, Varšave, Prahe, Budapešti, Belehrade, Záhrebe, Soule, Pekingu, Šanghaji. Je členom Umeleckej besedy slovenskej, Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.

Jeho vernisáž v našich priestoroch osviežil brilantným klavírnym vystúpením (z diel Bacha a Beethovena) majster Záborský. Na podujatí nechýbal napríklad ani rektor Univerzity Komenského Prof. RNDr. Karol Mičieta PhD..

Riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák uvítal v príhovore k návštevníkom tvorbu majstra Harangozóa v našej nemocnici.

Svoj príhovor predniesol aj riaditeľ Arcibiskupského úradu v Bratislave Mons.Tibor Hajdu, môžete si ho vypočuť tu: (audio výpoveď, mp3 formát)

Samotný akad. maliar Stanislav Harangozó nám na margo svojej výstavy prezradil: (audio výpoveď, mp3 formát)

 

Za všetkých zhrnul postrehy z vystavených diel prior bratislavského konventu milosrdných bratov – brat Richard Jombík OH. Na otázku, čo „objavil“ vo vystavených dielach,    uviedol  (audio výpoveď, mp3 formát):

 

Touto výstavou pokračuje naša nemocnica a rehoľa v snahe ponúkať cez umenie „terapiu      duše“ v zmysle motta, ktoré je naplnením činnosti a služby milosrdných bratov: „Cez telo k duši.“

Prinášame aj fotogalériu z uvedenej výstavy.

Vľavo riaditeľ Arcibiskupského úradu Mons. Tibor Hajdu v rozhovore s hosťami vernisáže
Výstavu si prišiel pozrieť aj prior rehole -brat Richard OH
Kostoly na obrazoch S. Harangozóa
Maliar S. Harangozó v popredí v rozhovore s riaditeľom našej nemocnice JUDr. M. Tinákom a ďalším hosťom vernisáže
Nechýbal ani slávnostný prípitok
Niektoré z vystavených obrazov
Pohľad na účastníkov vernisáže
  

          Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/