Sonntag 16. Dezember 2018

Naša prvá spoločná púť do Šaštína

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra „zmobilizoval“ aj nás – v Nemocnici milosrdných bratov, aby sme sa vydali na púť k našej národnej patrónke. Bola to prvá spoločná púť zamestnancov - spolupracovníkov rehole milosrdných bratov na toto známe pútnické miesto.

 

Vyštartovali sme ráno po ôsmej hodine autobusom spred našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou. V autobuse sme cestu posvätili modlitbou ruženca spojeného s rozjímaním, mariánskymi piesňami a na samotnom mieste sme potom počas slávnostnej bohoslužby prežívali to, čo len ťažko opísať slovami – to, čo každá duša  prežíva osobitne. Množstvo ľudí sa cítilo oslovených podnetnou homíliou prešovského arcibiskupa – metropolitu  Mons. Jána Babjaka SJ i účasťou viacerých biskupov, kňazov, rehoľníkov. Pre pútnikov bol pripravený aj bohatý sprievodný program, o ktorý sa organizačne postarala komunita rehole pavlínov, ktorí sa o toto miesto starajú a spravujú ho  - po odchode saleziánov.

V našom pútnickom sprievode“ nechýbal ani riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák s manželkou a svoje dojmy z prežívania púte zhrnul po podujatí nasledovne:

 

audio výpoveď p. riaditeľa - JUDr. Michala Tináka (mp3 formát):

 

O to, čo prežívala v Šaštíne p. Vierka Christová, ktorá vedie sekretariát správy rehole, sa podelila ona sama – cestou v autobuse do Bratislavy (audio, mp3 formát):

Cestou späť z púte sme oslovili aj brata Richarda Jombíka OH, priora bratislavského konventu milosrdných bratov, ktorý takto zhrnul duchovný zážitok a posolstvo našej púte (audio, mp3 formát):

Cestou z pútnického miesta sa k nám pridal aj pán Karol Husár s manželkou, ktorých sme „odviezli“ späť do Bratislavy a tiež pripojil svoje dojmy zo Šaštína: (audio výpoveď, mp3 formát):

 

Možnože o rok si púť do Šaštína zopakujeme!

 

Pozrite si aj našu fotogalériu z púte:

A všetci pospolu na jednom zábere ako bodka na záver púte
Aj Malé sestry Ježišove prišli s nami na púť
Hlúčik pútnikov z nášho pútnického autobusu pred návratom do Bratislavy
Ozdobené priečelie chrámu počas púte.
Pohľad na časť našich pútnikov -po sv. omši, v čase obednej siesty
Radosť na tvárach pred začiatkom slávnostnej sv.omše
Skupina našich pútnikov pri výstupe z autobusa v Šaštíne
Spoločná pútnická fotka - na pamiatku-aj s vedením nemocnice a rehole,ku ktorej všetkých zmobilizovala naša zdrav. sestra -p. Olinka Wurellyová
Všetci sme sa našťastie zmestili do záberu
A takto to vyzeralo po skončení bohoslužby

Andrea Eliášová,

foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/