Sonntag 16. Dezember 2018

„Tatranské“ podujatie milosrdných bratov zarezonovalo aj v Rádiu Lumen

 Správu o stretnutí záujemcov o duchovné povolanie s milosrdnými bratmi v peknom prostredí Tatier prinieslo v minulých dňoch Rádio Lumen i Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Rehoľa milosrdných bratov začala organizovať letný pobyt vo Vysokých Tatrách pred dvoma rokmi.

Ani slniečko nesklamalo...a pozdravilo nás.
Dobre nám veru padlo aj sladké zmrzlinové osvieženie.
Majestátna tatranská nádhera.
Medzi horami s dobrou náladou.
Naša svätá omša v horách.
Nestratili sme sa-druhý sprava prior Martin Macek z Brna, ktorý bol akoby naším hlavným veliteľom...
No a požehnaný bol aj čas pri bohoslužbe s bratom - kňazom Richardom OH.
Stúpanie do výšok...
Sväté prijímanie udelené medzi tatranskými štítmi.
Takto to vyzeralo pri našom štarte do Tatier.
Táto líščia dáma si priam žiadala o fotku.
Tento spoločný čas stál naozaj zato!

V správe TK KBS opierajúcej sa o odvysielaný príspevok v Rádiu Lumen (redaktorky Kataríny Plavčanovej) sa uvádza:  „Milosrdní bratia po roku opäť zorganizovali podujatie pod názvom S rehoľníkmi vo Vysokých Tatrách. Poslaním ich rehole je starostlivosť o chorých, postihnutých, starých a trpiacich ľudí. Chcú žiť v solidarite s ľuďmi v núdzi, ktorí hľadajú pomoc. Päťdňové stretnutie bolo určené pre mladých mužov od 18 do 40 rokov, ktorí sa cítia byť povolaní žiť v komunite a tiež byť k dispozícii ľuďom, ktorí to potrebujú. „Naším cieľom nebolo niekoho si privlastniť pre náš rád. Ale tak nejak aby sa zamýšľal nad svojou cestou, učil sa žiť v spoločenstve. Včera sme boli na túre, ktorá nám skutočne dala zabrať...,” hovorí Martin Macek, predstavený rehole milosrdných bratov v Čechách a na Slovensku. Duchovný program, rozhovory, modlitba, vysokohorská turistika. Taký bol program tohto rehoľného tatranského podujatia. „Taký zlatý klinec bola svätá omša na Kôprovom štíte. Bolo škaredé počasie. Všetko sa muselo držať, aby nám nič neodletelo,” hovorí M. Macek. „Tomuto svetu chýba dnes predovšetkým úcta k životu, úcta života, aby sme sa navrátili späť a poznávali krásy života, ktorý stvoril náš Pán,” spomína páter Richard Jombík. Stretnutie so zasvätenými osobami z rehole milosrdných bratov je šancou bližšie spoznať ich službu alebo len stráviť čas v ich spoločnosti. Okrem Kôprovského štítu boli milosrdní bratia aj na Zamkovského a Téryho chate, na Skalnatom plese a v Lomnickom sedle.“

 

A.Eliášová, foto: archív rehole

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/