Montag 10. Dezember 2018

Priestor medzi kostolom a nemocnicou zdobia nové vitráže

(Svedectvo ich autorky v časopise Posol, aj v Rádiu Lumen)

 

V priestore oddeľujúcom sakrálny priestor kostola Milosrdných bratov od nemocničnej časti (pri jedálni a refektári) inštalovali koncom júna tohto roku nové vitráže. Ich autorkou je opäť akademická maliarka Mgr. art. Remígia Biskupská Litwinovicz, Slovenka žijúca dlhé roky v Poľsku, ktorá má k našej nemocnici Milosrdných bratov osobitný vzťah.

 

Nové vitráže vznikali niekoľko mesiacov a dotvorili ich v poľskej vitrážnej dielni, ktorú vedie kňaz – salezián, otec Tadeusz Zurawski SDB. Podľa slov ich autorky boli vitráže zrealizované náročnou technikou, tzv. tiffany.

 

Svätá Trojica, anjeli aj archanjeli

Na margo svojich nových vitráží ich autorka vysvetlila: „Dvere, ktoré delia priestor kostola Milosrdných bratov od komunikačnej chodby nemocničnej budovy, zdobí vitráž, na ktorej je scéna z Evanjelia podľa sv. Lukáša, kde sa hovorí o milosrdnom Samaritánovi. Pri postave Samaritána, ktorý drži v rukách nádobu s vínom a plašť, je schúlená postava človeka, ktorý zostal okradnutý o všetko. Jeho takmer embrionálna poloha zúboženého tela  vyjadruje úplnú stratu pocitu bezpečia, bezmocnosť, bolesť, utrpenie a beznádejnosť. Skúša ochrániť zvyšky svojej ľudskej dôstojnosti a zároveň sa skryť pred agresivnym svetom. Symbolom toho  je niečo ako jaskyňa nad jeho hlavou. Bojí sa zdvihnúť zrak a otvoriť oči, chcel by byť neviditeľný, nakoniec ani nevládze nič  urobiť. Tento človek symbolizuje náš stav, keď upadneme do hriechu alebo keď sa nás dotkne nejaké veľké zlo. Ale milosrdný Samaritán ide okolo a všimne si muža, ktorý je v núdzi. Nebojí sa , že sa mu niekto vysmeje, že ho budú považovať za slabocha – ide a nesie konkrétnu pomoc. Nemá strach pred neznámou jaskyňou, odvážne vchádza do jej temnoty a tým aj do temnoty našich duší. Ošetrí neznámeho a prinavracia mu ľudskú dôstojnosť. Je to akt milosrdenstva, ktorý nám najprv ukázal  Pán  Ježiš a ukazuje nám ho aj v każdej spovedelnici kňaz vysluhujúci sviatosť zmierenia, keď nám dáva rozhrešenie. Pri každom geste milosrdnej lásky je prítomná celá Svätá Trojica. Tam, kde sa vylieva Božia Láska, je vždy prítomný Duch svätý. On sa celou svojou mocou  „vrhá” tam, kde je vzývaný a preniká cez všetky prekážky.  Samaritán je obrazom Pána Ježiša, ktorý sa skláňa nad každým z nás a zachraňuje nás milosrdnou láskou a obetou. Boh Otec, Stvoriteľ všetkého na zemi i na nebi, celého vesmíru,  je vždy prítomný, nič sa neuskutočňuje „poza jeho chrbát”. Vždy má pre nás otvorené dlane, ktorými nás chce nielen obdarovať, ale hlavne pritúliť a upokojiť, ako matka  dieťa. V bočných častiach dverí sú vyobrazení  anjeli, symbol prítomnosti duchovného sveta, ale aj ochrany a podpory. Sú medzi nimi aj Archanjeli - sv. Michal, sv. Gabriel a sv. Rafael. Je tam aj Anjel strážca (kedysi nazývaný menom Uriel – „Boží oheň”), má v ruke sviečku, aby osvetľoval našu cestu. Iní anjeli svojim postojom vyjadrujú rôzne formy modlitby.“ Pani Remígia zároveň dodáva: „ Tieto dvere tvoria predel medzi sakrálnym priestorom kostola a prevádzkovou chodbou nemocnice. Neoddeľujú tieto priestory, ale spájajú ich a ukazujú okoloidúcim, že Boh je s nami v  každej situácii. Dávajú možnosť na chvíľu sa zastaviť a uvedomiť si milujúcu  Božiu prítomnosť.“

 

Rozhovor s autorkou vitráží v audio podobe

Ešte viac sa o tom, ako vznikali nové vitráže môžete dozvedieť z rozhovoru, ktorý s ich autorkou odvysielalo katolícke Rádio Lumen, ponúkame Vám ho v audio podobe (audio, mp3 formát):

 

 

Pripájame aj fotografie nových vitráží a ich autorky:

Autorka vitráží, pani Remígia Litwinowicz pri inštalácii svojich diel, v pozadí kňaz otec Tadeusz z Poľska, v ktorého dielni sa rodili.
Pohľad na novú vitráž.
Stvárnenie Boha - Otca, Stvoriteľa.
Symbol milosrdného samaritána
Uprostred autorka vitráží, s priorom bratislavského konventu rehole bratom Richardom Jombíkom OH a otcom Tadeuszom z Poľska, ktorý pomáhal s inštaláciou diel.
 

Posol o diele pani Remígie

Článok o vitrážach, ktoré urobila pani Remígia Litwinowicz pre našu nemocnicu nedávno a ktoré nájdete na 3. poschodí nemocnice, odpublikoval mesačník Posol v aktuálnom letnom dvojčísle (7-8 2017), môžete si ho prečítať tu: (pdf  formát)

 

 

 

 

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a archív pani R. L.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/