Montag 10. Dezember 2018

Stretnutie pútnikov z Lúrd v našom refektári a ich svedectvá v Rádiu Lumen

Dňa 1. júna 2017 sa na pôde Milosrdných bratov v Bratislave, v historickom refektári, konalo stretnutie pútnikov, ktorí sa zúčastnili púte chorých vo francúzskych Lurdoch. Išlo až o vyše 180 členov púte. Konala sa začiatkom mesiaca mája v tomto roku a zorganizoval ju Maltézsky rád v spolupráci s Nemocnicou Milosrdných bratov v Bratislave.

Arcibiskup Mons. S. Zvolenský počas homílie
Časť našej dámskej zdravotníckej výpravy.
Chrám v Lurdoch jchopný prijať až 20 000 púnikov.
Jeden z postrehov z púte v Lurdoch.
Mladí manželia Bérešoví s postihnutou dcérkou priniesli doLúrd tiež svoje úmysly.
Momentka priamo z Lúrd.
Na snímke prezident Maltézskeho rádu JUDr. Július Brichta
Na začiatku bohoslužby v kostole Milosrdných bratov.
Pohľad na členov Maltézskeho rádu počas bohoslužby.
Pohľad na chorých účastníkov púte.
Pred premietnutím dokumentu o púti z Lúrd sa prítomným prihovoril prezident Maltézsej pomoci JUDr.Július Brichta.
Príchod členov a členky Maltézskeho rádu do kostola.
Prítomní v refektári sledujú filmový dokument o púti z Lúrd.
Spomienka z lietadla-v pozadí primár MUDr. František Špaček.
V popredí JUDr. Michal Tinák, riaditeľ našej nemocnice s Mons. Stanislavom Zvolenským
Záber z bohoslužby.
Zaplnený kostol Milosrdných bratov počas slávnosti.
 

Púte sa zúčastnilo 188 členov, z toho 6 kňazov, 25 chorých a 8 lekárov, ktorých sprevádzali rytieri, dámy, dobrovoľníci a dobrovoľníčky Maltézskeho rádu. Duchovné vedenie púte prevzal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita s hlavným kaplánom rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu za účasti veľvyslanca Maltézskeho rádu na Slovensku Princa Alfreda von Schönburg-Hartenstein, veľvyslanca Maltézskeho rádu pri OSN Günthera Gransera a prezidenta Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Júliusa Brichtu. O chorých pútnikov sa starali dobrovoľníci a zdravotnícky personál našej nemocnice.

 

Stretnutiu v refektári predchádzala bohoslužba v kostole Milosrdných bratov, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, spolu s ním aj kaplán Maltézskeho rádu vdp. Mons.Tibor Hajdu a ďalší kňazi.

Súčasťou stretnutia pútnikov v refektári našej nemocnice bolo premietnutie filmového dokumentu, ktorý mapoval spomínanú púť, jej program i zážitky pútnikov. Vznikol v spolupráci Tv (štúdia) Lux a Maltézskeho rádu. V rámci podujatia sme v ankete zaznamenali aj nasledovné postrehy:

 

Rozhovor s arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

(audio, mp3 formát):

 

O svoje zážitky z lekárskej služby počas púte v Lurdoch sa podelil aj námestník riaditeľa našej nemocnice MUDr. František Špaček: (audio, mp3 formát):

 

Na záver zhrnul svoje dojmy z púte aj prezident Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Július Brichta (audio, mp3 formát):

 

Svedectvo Mons. Stanislava Zvolenského a MUDr. Františka Špačeka bolo odvysielané aj v Rádiu Lumen v dňoch 25. 6.2017 v relácii Ranné spojenie a 27.6.2017 v relácii Lumenáda.

Pozrite si aj fotogalériu z podujatia, fotografie nám poskytol ich autor – Matej Mihalík z Maltézskej pomoci Slovensko.

 

Andrea Eliášová

 

Foto: Matej Mihalík a archív Maltézskeho rádu

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/