Saturday 13. August 2022

Slávili sme Svetový deň chorých- spolu s biskupmi

Dňa 10. februára 2017, v predvečer liturgického sviatku Panny Márie Lurdskej, sme oslávili v našom Kostole Návštevy Panny Márie - Milosrdných bratov Svetový deň chorých. Svätú omšu slúžil bratislavský arcibiskup- metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Hlavným celebrantom sv. omše bol arcibiskup -metropolita Stanislav Zvolenský
Prior slovenskej komunity Milosrdných bratov Richard Jombík OH pri záverečnom príhovore.
Riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák počas úvodného príhovoru
Záber zo svätej omše s veriacimi -v popredí riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák.
Biskup Mons. Jozef Haľko počas homílie

Okrem nich bolo pri oltári prítomných viacero kňazov arcidiecézy, medzi nimi aj rektor  kostola Stanislav Vrba, prior bratislavskej komunity Milosrdných bratov Richard Jombík OH, páter Pius Majerovič OP, ktorý slúži ako duchovný medzi chorými v našej nemocnici Milosrdných bratov, ďalej nechýbal Mons. Tibor Hajdu – riaditeľ Arcibiskupského úradu v Bratislave, Mons. Marián Červený – správca farnosti Čunovo pri Bratislave, páter Ján Ďurica SJ z bratislavskej komunity jezuitov a ďalší kňazi.

 

Výzva biskupa

 

Na úvod zaznelo privítanie riaditeľa našej Nemocnice Milosrdných bratov JUDr. Michala Tináka. Biskup Jozef Haľko v homílii o. i. povedal: „Za pojmom chorí vidíme nie masu ľudí, ale  spoločenstvo trpiacich, konkrétnych ľudí s konkrétnym osudom, konkrétnou bolesťou a konkrétnou diagnózou. Kontinuita milosrdenstva a pozornosti voči tým, čo sú chorí, je kontinuita lásky založená na a inšpirovaná Ježišom Kristom... Mohli by sme v dejinách vystopovať ľudí, ktorí svojou aktivitou zvlášť intenzívne prejavovali záujem, empatiu, lásku a pozornosť voči tým, ktorí potrebovali pomoc. V tomto roku si osobitne v našej arcidiecéze pripomíname sv. Martina. Keď čítame jeho životopis, je tam uvedené, ako uzdravoval chorých. Jeden z mnohých prípadov je uzdravenie celkom ochromeného  dievčaťa, ktorého rodina očakávala to najhoršie. Svätý Martin dievča požehnal a dal jej napiť. A ona sa pozviechala a paralyzované dievča zrazu prd očami všetkých stálo na nohách...“ Na záver homílie vyzval prítomných k potrebe mať otvorené srdce a byť svetlom pre ľudí, ku ktorým prichádzajú a nabádal všetkých zúčastnených na bohoslužbe, aby prosili Pána o uzdravenie uší, jazyka a srdca, aby boli vždy otvorené pre tých, ktorí potrebujú pomoc. (Audio záznam z homílie si môžete vypočuť na záver tohto príspevku.)

V závere slávnosti sa prítomným veriacim prihovoril aj prior bratislavskej komunity Milosrdných bratov Richard Jombík OH, ktorý zároveň všetkých pozval na agapé- hostinu lásky srdca a duše, ktorú rehoľa pripravila. Slávnostnú bohoslužbu mali možnosť cez televízne a sluchové prístroje počúvať aj hospitalizovaní pacienti nemocnice. Na podujatí nechýbal ani prezident Maltézskej pomoci na Slovensku JUDr. Július Brichta s manželkou.

 

Reflexie zo slávnosti –  o vzťahu k chorým

 

Riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák považuje Svetový deň chorých za nevšedný deň. Vysvetlil aj prečo (audio záznam, mp3 formát):

 

Prior Richard Jombík na margo Dňa chorých uviedol: (audio záznam, mp3 formát)

 

Na slávnosti chorých v našej nemocnici nechýbali ani manželia Július a Tatiana Brichtovci. Pán Július Brichta je prezidentom Maltézskej pomoci na Slovensku. Na otázku, v čom má Maltézsky rád blízko k reholi a nemocnici Milosrdných bratov, uviedli (audio záznam, mp3 formát):

 

Bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský tiež  prezradil, čo ho privádza k chorým (audio záznam, mp3 formát):

No a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko tiež pripojil svoj pohľad na chorých a postoj Cirkvi k nim (audio záznam, mp3 formát):

 

Audio záznam celej homílie biskupa Mons. Jozefa Haľka zo sv. omše z Kostola Milosrdných bratov pripájame tu  (audio záznam, mp3 formát):

 

Správu zo slávnosti priniesla aj Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska a reportáž z podujatia odvysielalo 14.2.2017 aj katolícke Rádio Lumen.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/