Pondelok 29. máj 2023

Štatutárne orgány

Konateľská rada:

JUDr. Michal Tinák

Richard Macek 

MUDr. František Špaček

MUDr. Juraj Longauer 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/