Pondelok 29. máj 2023

MUDr. Juraj Longauer

riaditeľ, konateľ

 

JUDr. Michal Tinák

konateľ

 

 

 

 

MUDr. František Špaček

námestník pre LPS, konateľ

Ing. Jarmila Sandtnerová

ekonomická námestníčka

 

 

PhDr. Helga Mareková

námestník riaditeľa pre nelekárske činnosti

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/