Nedeľa 25. september 2022

MUDr. František Špaček

námestník pre LPS - poverený vedením

JUDr. Michal Tinák

konateľ

 

 

 

 

Ing. Jarmila Sandtnerová

ekonomická námestníčka

 

 

PhDr. Helga Mareková

námestník riaditeľa pre nelekárske činnosti

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/