Utorok 23. júl 2024

MUDr. Juraj Longauer

riaditeľ, konateľ

 

JUDr. Michal Tinák

konateľ

 

 

 

 

MUDr. František Špaček

námestník pre LPS, konateľ

Ing. Peter Špaček

ekonomický námestník

 

 

Mgr. Simonová Iveta

poverená vedením úseku ošetrovateľstva

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/