Streda 22. september 2021

MUDr. Mário Mikloši

riaditeľ, konateľ

 

 

Ing. Jarmila Sandtnerová

ekonomická námestníčka

 

 

MUDr. František Špaček

námestník pre LPS 

PhDr. Helga Mareková

námestník riaditeľa pre nelekárske činnosti

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/