Nedeľa 23. jún 2024

Rekonštrukcia a dostavba NsP Milosrdní bratia v Bratislave

Oblasť rekonštrukcie:

Rekonštrukcia zahŕňa komplex budov na námestí SNP od Kostola Milosrdných bratov nadol smerom k Treskoňovej ulici a budovy pozdĺž Treskoňovej ulice a Kolárskej ulice. Do rekonštrukcie nie je zahrnutá klasicistická budova na rohu námestia SNP a Treskoňovej (na rohu je od roku 2000 umiestnená nová Lekáreň Milosrdní bratia). V júni 2002 sa ukončila prvá etapa, do ktorej boli zahrnuté novostavby oboch nových pavilónov Fabián a Pavol ako aj malá časť historického barokového objektu. 22. septembra 2003 – slávnostné posvätenie rekonštruovaného barokového pavilónu Sv. Ján.

 

Rekonštrukcia stavebnej časti prebehla v niekoľkých etapách:

 

 • otvorenie Lekárne Milosrdných bratov v marci 2000 v nových priestoroch na námestí SNP, 

 • začiatok rekonštrukcie a dostavby nemocnice v decembri 2000, 

 • slávnostné otvorenie nových pavilónov Fabián a Pavol v júni 2002, 

 • rekonštrukcia a reštaurovanie barokového pavilónu sv. Ján na námestí SNP.

 

Celková prevádzková koncepcia:

Projekt rekonštrukcie počíta s možnosťou plne zaťažiť jednotlivé prevádzky typicky pre malú polyfunkčnú Nemocnicu s poliklinikou. 
Doplnili sa niektoré odborné ambulancie: 
urológia, gynekológia, stomatológia, praktický lekár pre dospelých. 
Doplnila sa denná chirurgická klinika s možnosťou krátkodobej liečby alebo expektácie. Ide o prvú de novo plánovanú a stavebne realizovanú dennú kliniku tohto typu na Slovensku. 
Operačné sály a zákrokovne sa vybavením a organizáciou doplnia tak, aby umožnili využitie dennej kliniky a odborných ambulancií (zákroky chirurgické, angiologické, urologické, gynekologické, oftalmologické, endoskopické, dermatologické, kozmetické, plastické, ortopedické a pod.). 
Rozšírila sa kapacita rádiodiagnostického oddelenia, predovšetkým počítačová tomografia, mamografia, ultrazvuková diagnostika. 
Rozšírila sa kapacita funkčného vyšetrovania, predovšetkým v nadväznosti na kardiologické, angiologické a neurologické inštrumentárium. 
Posteľové oddelenia sú vybudované polyfunkčne tak, aby mohli poskytovať popri základnom profile tradičných oddelení (OAIM, chirurgia, interné, onkológia) aj nemocničnú starostlivosť: onkopaliatívnu, rehabilitačnú, resocializačnú, geriatrickú, dlhodobú, hospicovú. Približne polovica posteľovej kapacity bude umiestnená v nemocnici na krásnej ulici v Prievoze. 
Doplní sa služba Domácej ošetrovateľskej starostlivosti a stacionáru..

 

Technické údaje:

Investor: Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní bratia
Rakúska provincia, Slovenská provinčná delegatúra
Fr. Paulus Kohler, O.H. - provinciál Rehole
Fr. Ján Karlík, O.H. - prior konventu v Bratislave
JUDr. Michal Tinák - riaditeľ majetkovej správy Rehole
Prevádzkovateľ: UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
JUDr. Michal Tinák - riaditeľ
Generálny projektant: Ateliér Ing. arch. Karol Šlachta, A.A. a kolektív
Generálny dodávateľ: Euro-Building, a.s., Bratislava
Ing. Miloš Stopka - generálny riaditeľ
Doba výstavby: začiatok 12/00, ukončenie 2. etapy 6/03
Posvätenie: 22. septembra 2003 o 11.oo hod.
Náklady: 346 miliónov SKK,
súkromné zdroje Rehole, bez štátneho príspevku

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/