Utorok 23. júl 2024
Oddelenie RTG

Spektrum ponúkaných vyšetrení

 • CT v oblasti hlavy
 • CT v oblasti krku
 • CT v oblasti hrudníka
 • CT v oblasti brucha
 • CT v oblasti malej panvy
 • CT v oblasti muskuloskeletálneho systému
 • CT angiografia
 • CT virtuálna kolonoskopia
 • HRCT pľúc
 • Kardio CT
 • PRT - periradikulárna terapia
 • Biopsia pod CT kontolou

CT vyšetrenie

 

Príprava pacienta na vyšetrenie:

 • dostatočná hydratácia pred vyšetrením- poučiť pacienta o pitnom režime ( iba čistá voda)
 • pred vyšetrením 4 hodiny nalačno
 • pred vyšetrením hrubého čreva (CT irigografia) je potrebné pacienta vyčistiť – X-prep, Fortrans
 • nutné na žiadanku uviesť hodnotu aktuálneho kreatinínu- pri hodnote nad 150 umol/l je kontraindikácia podania kontrastnej látky intravenózne.

Alergia na jódovú kontrastnú látku

pri anamnéze alergickej reakcie na jódovú kontrastnú látku a nutnosti podať kontrastnú látku intravenózne je nutná antialergická príprava – napr.:

 • pred vyšetrením cca 18.00 hod a o 24.00 hod.
  – hydrocortison per os
  – dithiaden
  – ranital per os
 • cca 1 hod pred vyšetrením v infúzii 200 mg hydrocortison a 2 mg dithiaden per os ranital

Diabetici

U pacientov, ktorí užívajú Metformín v dobe, keď bola v rámci rtg. vyšetrení parenterálne aplikovaná jódová kontrastná látka, bolo popísané akútne zlyhanie obličiek s laktátovou acidózou. Preto je potrebné u diabetických pacientov, ak je sérový kreatinín normálny, pred plánovaným vyšetrením Metformín vysadiť a opäť pokračovať v liečbe 48 hodín po podaní kontrastnej látky. Užívanie môže byť znovu zahájené len v tom prípade, ak renálna funkcia (sérový kreatinín) zostala v norme.

 

Kardio CT vyšetrenie

 

Umožňuje morfologické zobrazenie srdca. Využíva na zobrazenie koronárnynch artérií, ktoré umožňuje vylúčiť alebo zobraziť koronárnu chorobu srdca ako najčastejšiu príčinu ischémie myokardu a stanoviť jej charakter, rozsah a závažnosť, čo môže ovplyvniť manažment pacienta.

Najčastejšie indikácie na kardio CT vyšetrenie:

 • diagnostika koronárnej choroby srdca
 • stanovenie rozsahu a závažnosti koronárneho postihnutia pri ischemickej chorobe srdca
 • monitoring dynamiky koronárnych zmien
 • neinvazívny monitoring koronárnych by- passov a restenóz po PTCA a implantácii stentov
 • detekcia jaziev a aneuryziem myokardu
 • meranie veľkosti a objemov srdcových dutín, hrúbky myokardu....
 • dôkaz trombov a nádorov v srdcových dutinách

Limitácie CT vyšetrenia srdca:

 • vysoká tepová frekvencia (ideálne pod 70 tepov/ min
 • arytmie
 • respiračné artefakty
 • výskyt extenzívnych kalcifikátov
 • súčasné zobrazenie žilového systému

Kontraindikácie

 • alergia na jódovú kontrastnú látku
 • tehotenstvo

PRT - periradikulárna terapia

 

Je minimálne invazívny zákrok používaný na liečbu chronickej bolesti chrbta zapríčinenej degeneratívnym ochorením chrbtice- diskov a/alebo skeletu. Pri periradikulárnej terapii sa pod CT kontrolou zavedie tenká ihla do blízkosti spinálneho koreňa. PO zavedení ihly a kontrole správnosti polohy sa aplikujú lieky – kortikoid s lokálnym anestetikom (na našom pracovisku používame Diprophos v kombinácii s Marcainom. ) PRT nie je vhodná v prípadoch ak sú ťažkosti spôsobené nesprávnym postojom alebo traumou či už svalov alebo skeletu. Pred PRT je potrebné identifikovať problematické miesto/úroveň, preto je vhodné aby pacient pred podstúpením tohto zákroku mal vykonané MR alebo CT chrbtice.

PRT je vhodná pri:

 • degeneratívne zmeny facetových kĺbov
 • iritácia pri zúžení spinálneho kanála degeneratívnymi zmenami skeletu a diskov
 • bolesť po operácii chrbtice v dôsledku jazvy
 • akútna bolesť chrbta, ev. bolesť chrbta s vyžarovaním

Vedľajším účinkom PRT je ochabnutie, slabosť až paralýza končatiny- efekt spôsobený lokálnym anestetikom, odznie do 2-5 hodín (najneskôr do 24 hod) . V deň zákroku pacienti z tohto dôvodu nesmú viesť motorové vozidlo a je vhodné aby prišli v sprievode druhej osoby; v tento deň by sa mali vyhýbať športovým aktivitám a noseniu ťažkých bremien.

PRT je kontraindikovaná u:

 • tehotných žien
 • u pacientov s ťažkými krvácavými stavmi
 • pacientov alergických na podávané lieky

 

Biopsie solídnych tumoróznych lézií v oblasti abdomenu, panvy, svalových štruktúr

 

Cieľom biopsie je odobratie vzoriek z tkanív či tekutinových kolekcií na ich ďalší rozbor (biochemický, histologický, mikrobiologický..)

Najčastejšie vykonávame biopsie z pečeňových lézií neznámej dignity a tumoróznych lézií v oblasti abdomenu a malej panvy.

Vzhľadom na určité riziká spojené s týmto výkonom sú tieto výkony vykonávané iba u pacientov hospitalizovaných v UNB Milosrdní bratia.

Budeme vďační za spätnú väzbu a informáciu o diagnóze pacienta
Informáciu nám môžete zaslať prostredníctvom e- mailu na: radiologia@milosrdni.sk

Ďakujeme za spoluprácu a zaslanie pacienta.

Kontaktný formulár

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky je nutný telefonický kontakt, preto uveďte prosím do komentára aj Vaše telefónne číslo. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.
Oddelenie RTG
UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o. Námestie SNP 10
81465 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-140 a 141
Telefón: 0917 415 891
Vedúci: dočasne poverená vedením MUDr. Mária Chedia

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/