Sobota 29. február 2020

Prešetrenie podnetu a vyjadrenie vedenia

Vzhľadom k správe, šíriacej sa na sociálnej sieti od večerných hodín 8.8.2019, v ktorej sú uvedené len skreslené a nekompletné informácie si dovoľujeme zaujať stanovisko.

Milosrdní bratia pozývajú na pravidelnú pobožnosť Krížovej cesty

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - milosrdní bratia pozývajú spolupracovníkov a záujemcov  na pravidelnú pobožnosť Krížovej cesty v období...

Svedectvo sestry Mariany Pažitnej v Rádiu Lumen

Rádio Lumen odvysielalo 17. januára t.r. svedectvo dlhoročnej sestry z internej ambulancie našej nemocnice – pani Mariany Pažitnej o jej službe...

Vitráže v kostole milosrdných bratov ponúkajú hlbšie posolstvo

Všimli ste si vitráže, ktoré predčasom pribudli v bratislavskom kostole milosrdných bratov? Sú dielom výtvarníčky pani Remigie Litwinowiczovej...

Darujte vaše 2 % z dane nemocnici a reholi milosrdných bratov!

Milí priatelia, spolupracovníci,  dobrodinci, sponzori, aj tento rok môžete využiť možnosť podporiť niektoré z diel rehole milosrdných...

Domov sv. Jána z Boha v časopise Posol

Mesačník  Posol, ktorý vydávajú slovenskí jezuiti vo vydavateľstve Dobrá kniha, prináša aktuálne vo svojom najnovšom čísle...

Reportážny záznam z nášho benefičného programu v Rádiu Devín

Verejnoprávny rozhlas na stanici Devín odvysielal v nedeľu 26. januára tohto roku  v raňajšom vysielaní 58 – minútový magazín Krajina duše...

Riaditeľ našej nemocnice JUDr. M. Tinák: rozhovor v Rádiu Lumen

Ako vníma nové výzvy pre našu Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave...

Interview s riaditeľom Domova sv. Jána z Boha S. Šovčíkom v Rádiu Lumen

Katolícke Rádio Lumen odvysielalo 21. Januára t.r. vo svojom rannom vysielaní rozhovor s riaditeľom Domova sv. Jána z Boha...

Liga proti rakovine opäť pomohla našim pacientom

Z vlaňajšej zbierky Dňa narcisov venovala Liga proti rakovine našej bratislavskej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/