Piatok 19. apríl 2019

Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky !

Milí spolupracovníci, dobrodinci, pacienti, prajeme vám požehnané prežívanie sviatkov Veľkonočného trojdnia, ktoré nás vovádzajú do tajomstva našej spásy.

Slávnosť v reholi milosrdných bratov: prvé sľuby brata Filipa

Dňa 23. marca 2019 o 11.00 hodine sme v bratislavskom Kostole Návštevy Panny Márie – milosrdných bratov prežívali výnimočnú slávnosť

Návšteva z Rakúska v Domove sv. Jána z Boha

Sviatok sv.  Jána z Boha sme oslávili v Domove sv. Jána z Boha, ktorý prevádzkujú milosrdní bratia na Hattalovej ulici v Bratislave...

Pozvánka do Tatier: pobyt s milosrdnými bratmi!

Aj v tomto roku chcú milosrdní bratia pokračovať v tradícii stretnutí so záujemcami, ktorí hľadajú svoju životnú cestu...

Milosrdní bratia pozývajú na pravidelnú pobožnosť krížovej cesty

Rehoľa milosrdných bratov každoročne prežíva pôstne obdobie aj cez modlitbu krížovej cesty so svojimi spolupracovníkmi z Univerzitnej ...

Zo slávnosti Dňa chorých s biskupom Mons. J. Haľkom u milosrdných bratov

„Uvedomujem si, že ten najhlbší, najľudskejší dotyk sa odohráva práve v nemocniciach, lebo tam prichádza ubolený, trpiaci...

Za Ing. Alexandrom Marčákom

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som vás  informoval  o smutnej udalosti:  dňa 4. 2. 2019 zomrel pán Ing. Alexander Marčák...

Výsledky voľby 69. generálnej kapituly rehole milosrdných bratov

Dňa 5. februára 2019 sa skončila v Ríme 69. generálna kapitula Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/