Piatok 22. marec 2019

Pozvánka do Tatier: pobyt s milosrdnými bratmi!

Aj v tomto roku chcú milosrdní bratia pokračovať v tradícii stretnutí so záujemcami, ktorí hľadajú svoju životnú cestu...

Milosrdní bratia pozývajú do nádherného Kuksu!

Unikátny barokový  areál v Kukse (dedinka v okrese Trutnov), prezývaný aj baroková perla Podkrkonošia...

Milosrdní bratia pozývajú na pravidelnú pobožnosť krížovej cesty

Rehoľa milosrdných bratov každoročne prežíva pôstne obdobie aj cez modlitbu krížovej cesty so svojimi spolupracovníkmi z Univerzitnej ...

Opäť oslávime sviatok sv. Jána z Boha – patróna rehole milosrdných bratov

Milosrdní bratia pozývajú na svätú omšu dňa 7. marca 2019 o 11. 00 hodine – uskutoční sa v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici č. 6...

Zo slávnosti Dňa chorých s biskupom Mons. J. Haľkom u milosrdných bratov

„Uvedomujem si, že ten najhlbší, najľudskejší dotyk sa odohráva práve v nemocniciach, lebo tam prichádza ubolený, trpiaci...

Za Ing. Alexandrom Marčákom

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som vás  informoval  o smutnej udalosti:  dňa 4. 2. 2019 zomrel pán Ing. Alexander Marčák...

Výsledky voľby 69. generálnej kapituly rehole milosrdných bratov

Dňa 5. februára 2019 sa skončila v Ríme 69. generálna kapitula Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha...

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Svetový deň chorých

Svetový deň chorých (11. 2.) s Otcom arcibiskupom i relikviou novej blahoslavenej

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/