Mittwoch 23. Mai 2018

Pani Vierka – hybná sila nášho sekretariátu

Ak potrebujete zavolať na sekretariát (majetkovej) správy rehole Milosrdných bratov, zdvihne vám telefón pani Ing. Vierka Christová.  Od polovice minulého roka nám nahradila odchádzajúcu pani Martu Privitzerovú a je aktívnou súčasťou nášho tímu, ktorý zodpovedá za činnosť a dôležité organizačné záležitosti Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – Milosrdných bratov.

        

Čo si najviac želá v novom roku? Prezradila: „ Tak, ako už povedal aj pán riaditeľ pri úvodnom  novoročnom príhovore k zamestnancom a spolupracovníkom nemocnice, želám si najmä  spolupatričnosť, pretože v spolupatričnosti je sila, znásobená sila. Okrem toho je dôležité Božie požehnanie a my všetci, ktorí pracujeme pre rehoľu Milosrdných bratov, sme dostali požehnanie od brata Richarda OH. Nesmierne si cením túto chvíľu. Priznám sa, v okamihu, keď sme sa všetci stretli,  po príhovore pána riaditeľa a po požehnaní brata Richarda, som cítila veľkú duchovnú silu.“ A čo považuje pani Vierka za najťažšie a čo za najkrajšie vo svojom poslaní - na mieste, ktoré zastrešuje?

 

„ Najťažšie je asi to, že sa musím učiť a ja sa rada učím.  Niekedy kvôli tomu zostávam aj trochu dlhšie v práci, ale považujem to za výzvu a Božie požehnanie. Veľmi pozitívne vnímam atmosféru spomínanej spolupatričnosti, to sa nedá vôbec ničím nahradiť.“

 

Mnohí naši zamestnanci a spolupracovníci ešte nevedia, že pani Vierka vyštudovala ekonómiu , avšak k sociálnej sfére má veľmi blízko. Nie je žiadnou teoretičkou. Pomoc v praxi imobilným , nevládnym seniorom si odskúšala priamo na vlastnej koži v úlohe opatrovateľky. Prezradila o tom: „ Pracovala som štyri roky v zariadení pre seniorov, urobila som si aj opatrovateľský kurz a táto opatrovateľská pomoc iným nesmierne oslovila moju dušu. Cítila som sa v tej službe jednoducho „doma.“ Hoci treba zároveň  povedať, že opatrovateľské služby sú nesmierne ťažké .   Začala som s nimi, keď som mala 55 rokov.  Som športový typ a na každú službu som sa aj „športovo“ pripravovala, napríklad pravidelným cvičením.  Cením si súdržnosť, ktorú sme mali v kolektíve: keď sme mali služby, jedna kolegyňa „zatiahla“ za druhú, navzájom sme si pomáhali, aby sme časove i z hľadiska realizácie potrebných výkonov všetko zvládli. Veľmi si vážim, že ma Boh poveril  takouto úlohou, hoci som vlastne takmer celý život prežila v kancelárii. Pracovala som  väčšinou na obchodných oddeleniach a viedla chod kancelárií.  Vždy ma to súčasne ťahalo do sociálnej oblasti.  Podporovala  som aj adopciu na diaľku a  táto moja túžba – byť činná v sociálnej sfére -  vyvrcholila v poslaní opatrovateľky. Rada sa vraciam k práci v kancelárii, ktorú som vykonávala, o to viac ma to teší, že je to v reholi a nemocnici Milosrdných bratov, ktorých charizma je mi blízka. Som zato Bohu nesmierne  vďačná. Každý deň prežitý na tomto mieste je pre mňa vzácny, akákoľvek  námaha je vedľajšia,“ dodáva s úsmevom pani Vierka.

 

Želáme jej  v novom roku veľa zdaru v jej práci a poslaní, hojnosť darov Ducha svätého a sme radi, že je medzi nami!

 

Andrea Eliášová, snímka: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/