Mittwoch 23. Mai 2018

Stretnutie „Blumentálcov“ pod našimi „krídlami“

Blumentálsky kostol a farnosť celé roky spájali  množstvo rodín, ktoré sa vzájomne duchovne i ľudsky obohacovali ešte počas obdobia totality. Je inšpiratívne, že okolo dvesto ľudí a rodín si pravidelne každý rok cez vzájomné spoločné stretnutie pripomenie túto tradíciu. Pred tromi rokmi sa tieto stretnutia „presunuli“ na pôdu refektára rehole Milosrdných bratov.

Príhovor a modlitba Mons. Formánka v refektári
Príležitosť na vzájomné rozhovory
Riaditeľ našej nemocnice JUDr. Michal Tinák - druhý sprava s priateľmi
Široká rodina Blumentálcov a spoločné foto
Záber z kostola
Na stretnutí nebola núdza ani o takéto pekné momenty
 

JUDr. Michal Tinák, riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdných bratov poďakoval priorovi rehole bratovi Richardovi Jombíkovi OH za možnosť „prichýliť“ takéto veľké spoločenstvo, pre ktoré  poskytol priestory refektára i kostola.

 

K podujatiu zároveň uviedol: „Myšlienka stretávania vznikla v srdci toho spoločenstva ľudí, ktorí chodili do Blumentálskeho kostola. Bol to odkaz tých kňazov, ktorí nás vychovávali. Mnohí sú ešte tu, mnohí sa už pobrali k Otcovi, na večnosť.  Ale ich námaha a to, čo do nás vložili naši rodičia, to je zúročené, sú to stovky ľudí v Bratislave, ktorí vyšli z Blumentálu a vedia, že patria ku sebe. A nesú dedičstvo Otcov. Je to žatva tých kňazov, ktorí  sa nám venovali, obetovali  svoj život, išli cestou Pánovou, zobrali na seba kríž a niesli ho preto, aby nám sa žilo ľahšie. Ale nie sú medzi nami len ľudia z Blumentálu. Tento rok, prvý raz sme urobili stretnutie, ktoré sme rozšírili o tých, ktorí sú nám blízki, s ktorými sme sa stretávali a teda boli tu aj ľudia z farnosti  redemptoristov, z kostola sv. Cyrila a Metoda. Patríme k sebe.“

 

Ďalšie slová JUDr. Michala Tináka prinášame v audio podobe- hovorí aj o tom, čo z obdobia „blumentálskej formácie“ považuje za najdôležitejšie, popisuje aj priebeh tohtoročného stretnutia „Blmentálcov“ a vysvetlil, ako vznikla myšlienka realizovať tieto stretnutia pod „krídlami“ Milosrdných bratov.

audio výpoveď JUDr. M. Tinaka-mp3 formát:

 

Tak teda, verme, že ďalšie stretnutie – o rok- sa uskutoční opäť „pod krídlami“ nemocnice a refektára Milosrdných bratov v Bratislave.

 

Andrea Eliášová

foto: Peter Šramko

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/