Monday 29. May 2023

Výberové konanie na obsadenie miesta ekonomická námestníčka/ ekonomický námestník

Výberové konanie na obsadenie miesta ekonomická námestníčka/ ekonomický námestník

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava www.milosrdni.eu

   

vyhlasuje výberové konanie

    na pracovnú pozíciu

    

ekonomická námestníčka/ ekonomický námestník

riaditeľa UNsP Milosrdní bratia spol. s r. o., Bratislava

na plný pracovný úväzok s nástupom dohodou.

 

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o je všeobecná nemocnica so 105 lôžkami, 35 ambulanciami a verejnou lekárňou. 415 zamestnancov sa každý rok stará o približne 4 000 hospitalizovaných a 330 000 ambulantných pacientov. Prevádzka sa teší vynikajúcej povesti. Je súčasťou rakúskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia, ktorá má zariadenia v Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku.

 

Úlohy

 

Člen kolegiálneho vedúceho grémia, ktoré je vedené riaditeľom nemocnice a pozostáva z námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť, námestníka pre ošetrovateľstvo a ekonomického námestníka. Ako člen kolegiálneho vedenia máte možnosť aktívne spoluvytvárať budúcnosť našej nemocnice v zmysle hodnôt rehole Milosrdných bratov.

 • Zodpovednosť za úspešné hospodárske a administratívno-technické vedenie spoločnosti

 • Zabezpečovanie riadnej prevádzky v organizačných, etických a právnych záležitostiach

 • Zodpovednosť za vedenie ekonomických, administratívnych a prevádzkovo -technických oblastí

 • Zabezpečovanie korektného a efektívneho hospodárskeho vedenia (nákup, zostavenie a stráženie rozpočtu, investičné rozhodovanie a investičný controlling, finančné plánovanie a plánovanie likvidity)

 • Súčinnosť v podnikových procesoch, ako stratégia, plánovanie ročných cieľov, certifikácie kvality

 • Zodpovednosť za sústavný ďalší rozvoj kvality štruktúr, procesov a výsledkov v ekonomickej oblasti a rozhraní s inými profesiami

 • Podporovanie interdisciplinárnej spolupráce a spolupráce medzi profesiami v zariadení

    

Požiadavky

 • Ukončené VŠ štúdium ekonomického zamerania, alebo porovnateľné vzdelanie

 • Minimálne 3 roky odbornej praxe vo vedúcej ekonomickej funkcii

 • Výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti zdravotníctva a/alebo v sociálnej oblasti

 • Komplexné podnikové, ekonomické a právne znalosti (obzvlášť v oblasti financií a účtovníctva, daňového práva a controllingu)

 • Viacročné skúsenosti v projektovom, obchodnom a zmluvnom manažmente

 • Podnikateľský spôsob myslenia, výborné komunikačné schopnosti, vedúce a sociálne kompetencie, motivačné schopnosti, analytická schopnosť a štruktúrovaný spôsob práce

 • Výhodou je aktívna znalosť nemeckého jazyka

 • Predpoklad ovládania IT zručností

    

Ponúkame

 • Zaujímavú úlohu vo vedúcej pozícii

 • Atraktívne pracovné prostredie

 • Kompetentný, pracovitý a kolegiálny vedúci tím

 • Byť súčasťou Nemocnice ktorá patrí do celosvetovej organizácie nemocníc Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – Milosrdných bratov, s pôsobením v zdravotníctve a sociálnej oblasti už viac ako 400 rokov

 • Mzdové ohodnotenie dohodou od 2.500 € mesačne, podľa skúseností a seniority uchádzača

Požadované doklady

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

 • Motivačný list

 • Profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického, a/alebo e-mailového kontaktu)

 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

 • Kópia dokladu o dosiahnutom požadovanom vzdelaní

 • Doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenia zamestnávateľov, alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia)

 • Prípadne jazykový diplom

 • Vaše platové očakávania

    

Svoju žiadosť s  vyššie uvedenými dokumentmi zašlite najneskôr do 30.5.2023 na adresu

vyberovekonanie@milosrdni.sk

 

Prípadné doplňujúce otázky zodpovie riaditeľ UNsP Milosrdní bratia.

Kontakt: sekretariát riaditeľa +421 2 578 87 501.

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/