Utorok 23. júl 2024

Nízkoprahové denné centrum

Nízkoprahové denné centrum je zriadené za účelom pomáhať osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudobe. V nízkoprahovom dennom centre sú vytvorené podmienky na základné a špecializované sociálne poradenstvo, podmienky na pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Služba je bezplatná.

 

Kontakt: 00421 2 4445 8017, 00421 917 615 495

 

Domov sv. Jána z Boha, n.o.
Hattalova 6
83103 Bratislava
Telefón: +421 911 447 060
  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/