Nedeľa 23. jún 2024

Predstavenie Domova sv. Jána z Boha, n.o. klientom a klientkám

Domov sv. Jána z Boha, n.o. podáva v Bratislave pomocnú ruku tým, ktorí žijú v materiálnom nedostatku, často bez pocitu domova, vylúčení na okraj spoločnosti. Materiálny nedostatok je nezriedka spojený s duševným a sociálnym strádaním.

 

Pre ľudí v núdzi prevádzkuje Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia stredisko osobnej hygieny, nízkoprahové denné centrum a integračné centrum. Človek bez domova môže využiť služby práčovne a sušiarne, charitatívneho šatníka, oholiť sa alebo ostrihať, osprchovať sa popr. si nechať ošetriť rany. Okrem základných služieb poskytuje teplé jedlo, sociálne poradenstvo a pracovnú terapiu. Súčasťou služieb je aj podpora pri zvládaní náročných životných situácií, prijatie a akceptácia.

 

Organizácia Domov sv. Jána z Boha, n.o. poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 a to fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu že:

  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb;
  2. pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností;
  3. pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudobe.
Domov sv. Jána z Boha, n.o.
Hattalova 6
83103 Bratislava
Telefón: +421 911 447 060
  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/