Nedeľa 1. október 2023

Jedáleň

V jedálni poskytujeme stravovanie človeku, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšil dôchodkový vek. Jedlo je v zariadení poskytované bezplatne.

 

Domov sv. Jána z Boha, n.o. poskytuje teplé jedlo so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Program FEAD je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie.

 

  

 

 

Strava

  • Klientom podľa možnosti poskytujeme priebežne od 8.30 hod. raňajky(najčastejšie chlieb s džemom, s nátierkou, sladké pečivo, čaj).
  • Výdaj teplého obeda je od 10.00 hod. do 12.00 hod., po tomto čase je v prípade potreby možnosť získať potravinový balíček.
  • Klienti, ktorí pomáhajú zamestnancom častokrát dostávajú jedlo aj so sebou pri odchode zo zariadenia.
  • Strava je podávaná bezplatne.
Domov sv. Jána z Boha, n.o.
Hattalova 6
83103 Bratislava
Telefón: +421 911 447 060
  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/