Streda 22. september 2021

Prehľad pracovísk

Domov sv. Jána z Boha pozostáva z viacerých pracovísk. Pri vstupe do priestorov prechádzajú hostia  a hostky recepciou, kde nahlásia služby, o ktoré majú v ten deň záujem. Pracovník alebo pracovníčka recepcie príjme objednávku a následne distribuuje jednotlivcov na služby, ktoré si objednal. Konkrétne je to pranie, sušenie, strihanie vlasov, holenie tváre, charitatívny šatník, ošetrenie drobného charakteru, obed, zubár, odloženie si cenností (vrátane dôležitých dokumentov), sociálne poradenstvo, pracovná terapia, spoveď.

Domov sv. Jána z Boha, n.o.
Hattalova 6
83103 Bratislava
Telefón: (02) 444 58 020
  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/