Utorok 16. apríl 2024

Impressum

 

Nositeľ práv

Domov sv. Jána z Boha, n.o.

Hattalova 6

831 03 Bratislava

 

Tel. recepcia: +421 (2) 444 58 020

 

 

IČO: 45735816

DIČ: 2023258809

 

Aktuálnosť

Na tejto web stránke sa snažíme poskytovať informácie kompletne a správne.  Nepreberáme žiadnu záruku za kvalitu, správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo zmeniť, prípadne aktualizovať informácie na tejto stránke bez ohlásenia vopred.

 

Vylúčenie ručenia

Neručíme za priame alebo nepriame škody, ktoré vyplývajú z používania našej webovej stránky (najmä škodlivým softvérom) alebo obsahov,  disponibilných s touto stránkou, ako aj dokumentov, služieb, a informácií, ktoré by mohli z tejto stránky vyplývať.

Naša stránka môže zahŕňať  linky na webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv – za obsah týchto stránok z tohto dôvodu nie sme zodpovední.  Tieto linky sú k dispozícii len z dôvodov používateľskej prístupnosti.  Príjem týchto linkov na našej webovej stránke nezahŕňa však podporu alebo odporúčania tohto obsahu a neodráža našu mienku.

 

Copyright – autorské právo

Rozvrhnutie webovej stránky, použitá grafika, obrázky alebo iné údaje ako aj jednotlivé príspevky sú chránené podľa autorského práva. Všetky práva, vrátane akejkoľvek formy reprodukcie, rozmnožovania, ukladania, alebo rozširovania je dovolené len s naším písomným súhlasom alebo so súhlasom zodpovedajúceho vlastníka práv.

 

Charakter informácií

Dôrazne upozorňujeme nato, že naša webová stránka má čisto informatívny charakter, čo sa týka oblasti našej činnosti. Všetky obsahy nemôžu nehradiť žiadne osobné poradenstvo, prípadne konzultácie a ani to doslova nechcú. Je vylúčená akákoľvek príslušná zodpovednosť. 

 

Zrozumiteľnosť

Kvôli ľahšej zrozumiteľnosti výrazov ako “klienti“ alebo „spolupracovníci“ používame často iba výrazy v mužskom rode. Chceme pritom dôrazne upozorniť, že sa tým samozrejme myslia aj ženské formulácie.

 

Google Analytics

Táto stránka využíva Google Analytics, službu webanalytiky Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú zhromažďované vo vašom počítači a prostredníctvom nej umožňujú analytiku využívania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvo Cookie ohľadom používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenesené na Google server v USA  a tam sú zhromažďované. Google využíva tieto informácie za účelom posúdenia využívania vašej webovej stránky, ďalej za účelom zostavenia správ – reportov pre správcu webovej stránky, čo sa týka aktivít na webovej stránke a poskytnúť ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a využívaním internetu.  Google prevedie tieto informácie eventuálne aj na tretie osoby za predpokladu, že je to právne podchytené alebo pokiaľ tretie osoby spracúvajú tieto dáta z poverenia Google. Vaša IP adresa nebude v žiadnom prípade spojená s inými dátami Google.  Inštalácii Cookies môžete zabrániť  zodpovedajúcim nastavením vášho Browser Software,  upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebude možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webstránky  vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním na tejto stránke cez Google zhromaždených dát vopred opísaným spôsobom a za vopred označeným účelom.

 

Požiadavky E–mailom

Na požiadavky prostredníctvom mailu sa odpovedá len čo je to možné v stránkových hodinách. Požiadavky týkajúce sa identity klientov, obyvateľov nebudú ani spracované, ani sa na ne nebude odpovedať.

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/