Pondelok 29. máj 2023

Sponzorstvo

Milí priatelia, spolupracovníci,

 

aj tento rok môžete využiť možnosť podporiť niektoré z diel rehole Milosrdných bratov, ktorá pôsobí na Slovensku už 350 rokov, počas ktorých sa intenzívne stará o chorých a sociálne odkázaných ľudí. Môžete tak urobiť aj formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2022.


V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, Vám vyslovujeme úprimné ďakujeme! Len pomocou dobrodincov a šľachetných ľudí totiž môžeme rozvíjať službu tým, ktorí to najviac potrebujú.


Potrebné dokumenty:


- Postup ako darovat 2%

- VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

- Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti 2022číslo účtu pre 2%: 

Tatra banka: 
IBAN: SK39 1100 0000 0029 2888 5896
IC (SWIFT) TATRSKBX  

 

Ďakujeme za prejavenú priazeň

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/