Streda 22. september 2021

Sponzorstvo

Milí priatelia, spolupracovníci,

 

aj tento rok môžete využiť možnosť podporiť niektoré z diel rehole Milosrdných bratov, ktorá pôsobí na Slovensku už 350 rokov, počas ktorých sa intenzívne stará o chorých a sociálne odkázaných ľudí. Môžete tak urobiť aj formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2020.


V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, Vám vyslovujeme úprimné ďakujeme! Len pomocou dobrodincov a šľachetných ľudí totiž môžeme rozvíjať službu tým, ktorí to najviac potrebujú.


Potrebné dokumenty:


VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Finančné dary pre Domov sv. Jána z Boha, n.o. je možné zaslať aj na účet:

Sberbank: 4000006670/3100

IBAN: SK36 3100 0000 0040 0000 6670


Ďakujeme za prejavenú priazeň

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/