Tuesday 23. July 2024

Zachytené fotoobjektívom: z našich vlaňajších aktivít

V Domove sv. Jána z Boha v Bratislave sme uplynulý rok (2022) zorganizovali mnoho užitočných aktivít a podujatí, ktoré pomohli našim klientom – ľuďom v núdzi a z ulice, ale i samotnému zariadeniu.

 

 Viac prezrádza naša fotogaléria, v ktorej sú zachytené rôzne okamihy, atmosféra, ktorou žil náš „Domov“ prevádzkovaný Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha – milosrdnými bratmi, s ktorými spoločne napĺňame motto: „Robiť dobro a robiť ho dobre.“

 

Arcibiskup Zvolenský počas bohoslužby v Domove sv. Jána z Boha.
Brigádnici -dobrovoľníci a ich nezištná pomoc.
Peter -náš odborný pracovník a sestra Stellamaris počas Tesco zbierky.
Riaditeľka Domova s dobrovoľníkmi počas Dňa dobrovoľníctva.
Svetový deň ľudí bez domova 10.október 2022 sme pripomínali aj v centre mesta - v jednej z pasáží.
Tí, ktorí v Domove slúžia ľuďom bez domova a v núdzi a vedú zariadenie.
Urobili sme úpravy v priestoroch šatníka.
Úsmev po dobre vykonanej robote.
Vlani medzi nás zavítali predstavitelia štátnej správy i samosprávy a veľa hostí-Svetový deň chudobných.
Záber z bohoslužby v Domove sv. Jána z Boha.
Deň dobrovoľníctva mal vlani aj takúto podobu.
Dobročinná Tesco zbierka v centre Bratislavy a naše dobrovoľníčky.
Okamihy z dobročinnej Tesco zbierky v centre Bratislavy-november 2022.
 

Darujte NÁM 2 percentá

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú v tomto diele svätého Jána z Boha – zakladateľa rehole milosrdných bratov a to akýmkoľvek spôsobom. Chceme byť naďalej nablízku tým, ktorí žijú na okraji spoločnosti alebo sú ňou  prehliadaní, ktorých ľudská dôstojnosť utrpela a ktorí sú v hraničnej životnej núdzi alebo trpia nezáujmom, nedostatkom živobytia.

 

Aj v roku 2023 pracujeme na skvalitňovaní našich služieb a plánujeme mnoho aktivít, o ktorých budeme informovať aj cez web stránku.

 

Zdenka Telgárska Ďuricová, riaditeľka a kolektív spolupracovníkov Domov sv. Jána z Boha v Bratislave

 

Foto: A. Eliášová a archív

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Display:
https://www.milosrdni.eu/