Tuesday 16. April 2024

Zmena vo vedení Domova sv. Jána z Boha

Pani Zdenka Telgárska Ďuricová  (na snímke), ktorá viedla Domov sv. Jána z Boha v období od júla 2021 do konca januára t.r. (2024) sa rozlúčila s kolegami, spolupracovníkmi  i klientmi. Rozhodla sa pre novú životnú výzvu a odovzdala pomyselnú štafetu vedenia zariadenia p. Tiborovi Köszeghymu, ktorý už v Domove sv. Jána z Boha krátky čas pôsobil pred jej  príchodom.

 Za všetky aktivity, ktoré sa podarilo počas jej pôsobenia v Domove zrealizovať, jej poďakovali v mene Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov (zriaďovateľa zariadenia)  JUDr. Michal Tinák i predseda Správnej rady Domova brat Martin Macek OH. Nový riaditeľ prezradil, že jeho snahou bude  pokračovať v začatom diele a čo najlepšie využiť všetko to, čo sa dosiaľ podarilo, ba  pridať ešte ďalšie pozitívne prvky.  Na otázku, prečo sa rozhodol pomáhať práve ľuďom bez domova, odpovedal: „Určite to bol súbeh rôznych okolností  a možno ani nie náhod. Jednoducho v čase, kedy Domov potreboval do svojho vedenia pokračovateľa, som  mal možnosť túto ponuku prijať.“ A ako vníma postavenie a poslanie Domova sv. Jána z Boha v Bratislave v súčasnosti a v najbližších rokoch? „Postavenie a pozíciu Domova potvrdzujú vracajúci sa klienti a budem veľmi rád, ak sa mi v spolupráci so všetkými mojimi kolegami podarí prispieť k vylepšeniu tohto postavenia a byť pri tom, keď sa podarí vyviesť čo len jedného človeka  z prepadliska núdze.“ V jeho službe mu prajeme okrem zdravia aj Božie požehnanie a veľa zdaru v realizácii úloh, ktoré stoja pred ním a klientmi, pre ktorých sa Domov sv. Jána z Boha stal zázemím a náhradnou rodinou. Zariadenie prevádzkuje rehoľa milosrdných bratov už do r.2011 pre ľudí v krajnej núdzi a bez prístrešia, denne prichýli v priemere 50 klientov (najmä v zime), ktorí tu dostávajú  teplú stravu, hygienu, sociálne poradenstvo, duchovnú pomoc, sviatosti, náhradné šatstvo i pomoc v podobe pracovnej terapie.

 

Andrea Eliášová, foto: archív

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Display:
https://www.milosrdni.eu/