Tuesday 23. July 2024

Návštevy hospitalizovaných pacientov na oddeleniach

Vážení pacienti a návštevníci

 

od 9.4.2024

 

sú návštevy pacientov povolené  nasledovne

 

 • Návštevné hodiny sú v čase od 14,30 do 17,00 hod.

 

 • Návšteva pri lôžku pacienta
  • dĺžka návštevy max 30 minút
  • na LDCH, alebo onkologickom oddelení použitie ochranného rúška
  • rešpekt súkromia spolupacientov na izbe

 

 • Návštevu s pacientom mimo oddelenia treba ohlásiť personálu oddelenia

 

 • Návštevy nie sú povolené
  • pre osoby s príznakmi respiračných ochorení
  • osoby v karanténe
  • deti mladšie ako 15  rokov

 

 

MUDr. Špaček František , v.r.                          MUDr. Longauer Juraj, v.r.

                 námestník LPS                                                       riaditeľ

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/