Friday 23. February 2024

Zákaz návštev na oddeleniach od 28.11.2022

Vážení pacienti,
Vážení návštevníci,

 

z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení a COVID 19 je od

28.11.2023 v našej nemocnici pre oddelenia vyhlásený

 

zákaz návštev

 

  • Výnimku môže pre jednotlivých pacientov udeliť
     primár oddelenia
  • mimo riadneho pracovného času službukonajúci lekár dané
    oddelenia

Návštevník musí

  • byť zdravý (nemať príznaky respiračného ochorenia)
  • nosiť po celú dobu riadne nasadený respirátorov
  • dodržať podmienky návštevy – 1 návštevník maximálne 15 minút

 

MUDr., František Špaček , v.r. MUDr. Juraj Longauer, v.r.
 námestník pre LPS, konateľ riaditeľ, konateľUNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/