Sunday 23. June 2024

Oznam o uzatvorení ambulancie

Vážení pacienti,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Rovinke je dočasne uzatvorená. Zdravotná dokumentácia a zástup je zabezpečený u MUDr. Ivany Vasielnkovej v UNsP Milosrdní bratia na námestí SNP v Bratislave.

  Ordinačné hodiny podelok, utorok, streda, štvrtok, piatok. Pacienti sa môžu objednávať telefonicky od 8:00 - 11:00 hod. na tel. čísle +421257887278 alebo +421910330036. V prípade akútneho stavu sa pacient dostaví bez telefonického objednania na vyšetrenie v čase od 8:00 od 9:30 hod.. Lieky možno objednávať telefonicky alebo kontaktným formulárom.

  Od 11.9.2023 do 15.9.2023 MUDr. Vasilenková čerpá plánovanú dovolenku. Pacienti kapitovaní v Rovinke sa budú hlásiť  najskôr telefonicky na telefónnom čísle 0903 960 076 u MUDr. Koniarovej v Hamuliakove.

  

  

V Bratislave, 7.9.2023

MUDr. Juraj Longauer

riaditeľ, konateľ 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/