Tuesday 23. July 2024

RTG v Dunajskej Lužnej

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti, že odo dňa  17.4.2023 bude spustená   do rutinného režimu prevádzka  konvenčnej rádiológie na pracovisku Dunajská Lužná  v budove ZRC1 Lipnická  ulica 2/A, prízemie .

Vážení kolegovia,

vážení pacienti

 

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti,

že odo dňa  17.4.2023 bude spustená   do rutinného režimu prevádzka  konvenčnej rádiológie na pracovisku 

Dunajská Lužná  v budove ZRC1 Lipnická  ulica 2/A, prízemie.

 

Prevádzkovateľom  je

Univerzitná nemocnica s poliklinikou  Milosrdní bratia spol. s r.o.

 

Rozsah  poskytovaných výkonov

  • konvenčné RTG snímky, priamo digitalizované

 

Akceptovaní sú pacienti 

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa
  • Samoplátci ( pacienti odoslaní lekármi  bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou, alebo nepoistení  v slovenskej ZP )

 

Požiadavka na RTG vyšetrenie sa realizuje na základe žiadanky príslušného všeobecného lekára, resp. špecialistu.

Bližšie informácie získate na pracovisku RDG a stránkach www.zrc.sk .

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/