Tuesday 23. July 2024

Významný dar v sume 81 326 eur pre našu nemocnicu

Naša Univerzitná nemocnica s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave získala vzácny dar. Riaditeľ nemocnice MUDr. Juraj Longauer spolu s riaditeľom majetkovej správy rehole JUDr. Michalom Tinákom prevzali dňa 16.1.2023 z rúk bratislavského arcibiskupa – metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského šek v hodnote 81 326  eur.

JUDr. M. Tinák a MUDr. J. Longauer podpísali prevzatie daru.
Odovzdanie šeku pre našu nemocnicu.

Stalo sa tak na pôde Arcibiskupského úradu v Bratislave a ide o výťažok Svätomartinskej zbierky, ktorá sa konala v mesiaci november a december 2022. (Podujatie dokumentujú pripojené fotografie.) Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri tejto príležitosti ocenil štedrosť veriacich ľudí, ktorí v zbierke podporili nemocnicu milosrdných bratov. Ako pripomenul,  podľa vzoru patróna katedrály a arcidiecézy  sv. Martina  sa ľudia v zbierke delili s ostatnými podobne, ako sa sv. Martin delil so svojím plášťom. Arcidiecéza ešte pred vyhlásením zbierky stanovila účel, na ktorý budú milodary od veriacich vyzbierané: išlo o pomoc našej nemocnici a tiež Onkologickému ústavu sv. Alžbety a teda o konkrétnu pomoc pre chorých.

 

Riaditeľ našej nemocnice milosrdných bratov MUDr. Juraj Longauer na stretnutí poďakoval za tento výnimočný dar, podľa jeho slov „Táto dobrovoľne venovaná čiastka je prejavom štedrosti v pomerne ťažkej dobe.“ Poďakoval tiež arcidiecéze, že vybrala našu nemocnicu do tejto zbierky. Spresnil, že finančný dar bude použitý na účel, ktorý bol stanovený už pri vyhlasovaní zbierky: na nákup postelí pre nemocnicu. A hoci sa účel zbierky vyberal spomedzi viacerých alternatív, napokon zavážili praktické dôvody. MUDr. Juraj Longauer k tomu vysvetlil: „Posteľ je možno pre niekoho veľmi prozaická záležitosť. Ale lôžkové oddelenia nemocnice bez postelí nemôžu fungovať, postele sa modernizujú v zmysle zvýšenia komfortu pacienta a predovšetkým komfortu ošetrujúceho personálu.“

 

Dlhoročný bývalý riaditeľ našej nemocnice a v súčasnosti riaditeľ majetkovej správy rehole milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák  poznamenal:  „Dôležité je, že ľudia si na nás spomenuli, že máme ich dôveru, že robíme zodpovedne, s láskou, starostlivo nesúc charizmu milosrdných bratov dopredu, že ľudia to vnímajú a preto mali otvorené srdce, aj otvorené dlane. Určite to svojou prácou vrátime, tak, ako doposiaľ.  No nielen otvorené srdcia a dlane majú svoju reciprocitu, ale aj zodpovedná a poctivá práca všetkých tých, ktorí pracujú v nemocnici milosrdných bratov. Dávajú tomu svoj čas, svoju múdrosť, námahu i silu, takže sme radi, že sme vedľa seba: naši pacienti, aj tí, ktorí sa o nich starajú. Je to určite najväčšia zbierka doposiaľ pre našu nemocnicu a sme mimoriadne potešení, že sme ju preberali so súčasným pánom riaditeľom a určite bude múdro využitá.“

Tradičná Svätomartinská zbierka sa v Bratislavskej arcidiecéze koná každoročne pri príležitosti slávnosti patróna arcidiecézy sv. Martina. Prvá takáto zbierka sa konala v roku 2009. Odvtedy veriaci svojimi príspevkami pomohli už podporiť množstvo užitočných projektov na Slovensku i v zahraničí. Na odovzdaní spomínaného daru pre našu nemocnicu sa zúčastnil aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a riaditeľ arcibiskupskej kúrie Tibor Hajdu, ako aj ekonóm Arcibiskupského úradu Mons. Vendelín Pleva.  

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/