Friday 31. March 2023

Zákaz návštev na oddeleniach od 4.7.2022

Vážení pacienti, návštevníci.


Pre vzrastajúce čísla novo nakazených infekciou COVID je od 4.7.2022 v našej nemocnici pre oddelenia vyhlásený

 

Z Á K A Z  N Á V Š T E V

 
Výnimku môže pre jednotlivých pacientov
udeliť

  • primár oddelenia
  • mimo riadneho pracovného času službukonajúci lekár daného oddelenia

Návštevník musí

  • byť zdravý (nemať príznaky respiračného ochorenia)
  • nosiť po celú dobu riadne nasadený respirátor
  • dodržať podmienky návštevy (1 návštevník, maximálne 15 minút)

Konateľ, poverený vedením

MUDr. Špaček František v.r.

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/