Saturday 25. May 2024

Ustanovenie ďalšieho konateľa spoločnosti

Z rozhodnutia konateľskej rady  v  zložení  br. Martin Macek OH, definítor, provinčný delegát, JUDr. Tinák Michal, riaditeľ, br. Richard Jombík OH, prior a po súhlase delegatúrnej rady a kolegiálneho vedenia bol   MUDr. Špaček František  právoplatne ustanovený  za ďalšieho konateľa  spoločnosti Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia, spol. s r.o.  . Uznesenie  č. 1/IX/2020  je zapísané formou notárskej zápisnice štátneho notára JUDr. Zuzany Fartelovej dňa 7.9.2020 .

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/