Tuesday 19. January 2021

Vážení pacienti, návštevníci

vzhľadom  k rizikám  infekčných  ochorení, ktoré sú prenosné  vzduchom  vás  žiadame, aby ste dôkladne zvážili, v akom zdravotnom stave  prichádzate do zdravotníckeho zariadenia.

 

V prípade choroby sa vyhýbajte pohybu bez rúšky po nemocnici, či poliklinike. Používajte  aj  verejne dostupné dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk.

Jednorázová rúška (maska)  slúži  na   zníženie rizika šírenia infekcie chorým človekom.

Nie je určená  ako bezpečná ochrana zdravého jedinca pred nákazou.

 

Akútni pacienti s respiračným ochorením

 

Ak  prichádzate riešiť   respiračné ochorenie k svojmu lekárovi, použite  v každom prípade  jednorázovú  ústnu rúšku ešte pred vstupom do zariadenia a noste ju po celý  čas nasadenú.

V nevyhnutnom prípade môžete o rúšku požiadať na recepcii, alebo  sestričku v príslušnej ambulancii. Personál stav posúdi a v odôvodnenom prípade  Vám  rúšku na dobu čakania v čakárni vydá.

 

Podozrenie na coronavírus

 

Ak prichádzate  s príznakmi respiračného  ochorenia, s podozrením  na možný kontakt s osobou s podozrením, alebo potvrdením  coronavírusovou infekciou, nevstupujte hneď do budovy, ale vopred telefonicky ohláste  recepciu, alebo  internú príjmovú ambulanciu, kde vám  poskytnú  informáciu,  ako  postupovať ďalej .

 

Neakútni pacienti s respiračným ochorením

 

Ak prichádzate na iné  neakútne vyšetrenia a máte príznaky  akéhokoľvek respiračného ochorenia, vopred sa telefonicky  informujte z recepcie na príslušnej ambulancii, prípadne sa preobjednajte, aby ste  počas čakania  v čakárni nenakazili ostatných. Ak  vám lekár schváli  vyšetrenie v takomto stave, použite  v každom prípade  jednorázovú ústnu rúšku ešte pred vstupom do zariadenia a noste ju po celý  čas nasadenú.

V nevyhnutnom prípade môžete o rúšku požiadať na recepcii, alebo  sestričku v príslušnej ambulancii. Personál stav posúdi a v odôvodnenom prípade Vám  rúšku na dobu čakania v čakárni vydá.

 

Návštevy na oddelení

Ak  prichádzate ako návštevník  na oddelenie za vašim príbuzným, berte prosím  ohľad na to,  že    zavlečením   ochorenia  ohrozujete nie seba, ale svojho príbuzného a všetkých ostatných  pacientov na oddelení. Preto počítajte s tým, že každý návštevník s príznakmi respiračného ochorenia nebude vpustený, resp.  bude vykázaný z oddelenia.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/