Tuesday 29. September 2020

Sugestívne fotografie o pohnutých osudoch v nemocnici

V priestoroch Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave sa konala ojedinelá výstava  s názvom Život po vyslobodení. Išlo o dvanásť reálnych životných príbehov zachytených do formy umeleckej, portrétnej alebo reportážnej fotografie.

Pohľad na časť fotografií.
Zdokumentovaný príbeh Ivana.
Druhá časť fotiek.
Jeden z napísaných príbehov pod fotkou.

Pod každou z fotiek (ich autormi sú známi fotografi: Jana Čavojská a Tony Frič) bol zhrnutý príbeh konkrétneho človeka, ktorého fotografia vystihovala. Bol tu zobrazený napr. príbeh Miriam, ktorá opisuje svoju cestu po opustení detského domova. Iveta zas hovorí o terapiách, ktorými musela prejsť. Sylvia Hamadejová, manažérka pre komunikáciu a PR Slovenskej katolíckej charity (SKCH) k výstave uviedla: „ Mnohí ľudia na okraji spoločnosti nenachádzajú nikoho, kto by bol ochotný sa na nich pozrieť iným spôsobom, Božími očami, s nádejou. Poslaním výstavy bolo sprítomniť ťažké životné príbehy ľudí, ktorých iní zneužívali v neľudských podmienkach na nútené práce, žobranie, prostitúciu, domáce otroctvo či nútené sobáše. Sú to ľudia, ktorým Slovenská katolícka charita podala pomocnú ruku, keď boli opustení a sprevádzala ich pri návrate do bežného života. Výstava dvanástich sugestívnych fotografií pod názvom „Life after Trafficking – Život po vyslobodení“ bola doplnená slovami fotených osôb. Vďaka tomu mohol každý nahliadnuť do príbehov obetí obchodovania, do ich snov i ich nočných mor. Séria fotografií vznikla ako sprievodná aktivita k dokumentárnemu filmu „Na Boží obraz“ rehoľnej sestry a filmárky Ivy Kúšikovej o tejto problematike  - v rámci krajín V4.“ Spominaný film má Slovenská katolícka charita dispozícii na DVD.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka a archív SKCH

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/