Monday 18. November 2019

Čo čaká nemocnicu milosrdných bratov v roku 2018?

„Predošlý rok sme dôstojne uzavreli. Patrí vám vďaka  za všetky vaše námahy pri zverených pacientoch,  hlavne za posledné dni kalendárneho roka, ktoré boli enormné. Vieme, že to bolo vyvolané situáciou v zdravotníctve: počtom pacientov i systémom, ktorý bol nastavený,“ povedal v príhovore k zamestnancom a spolupracovníkom Univerzitnej nemocnice milosrdných bratov v Bratislave  riaditeľ JUDr. Michal Tinák na prahu nového roka 2018.

Riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák počas príhovoru- s vedením nemocnice.
Zaplnený refektár a priestor aj na vzájomné rozhovory.
Časť zamestnancov - spolupracvníkov.
Novoročný prípitok zamestnancov je v nemocnici už tradíciou.
Pohľad do refektára zaplneného personálom nemocnice.

Ďalej konštatoval, že hoci zmena systému vykazovania a  evidencie starostlivosti o pacientov je nepochybne  správnou cestou, „príliš krátky čas veci neprospel . V tomto kalendárnom roku, ktorý máme pred sebou, nás znovu čakajú veľké zmeny a  úlohy: elektronická dokumentácia je imperatívom doby: aby sme ušetrili čas personálu, aby lekári venovali viac času pacientovi a menej administratíve, aby dokumentácia bola lepšie podchytená a aby všetci, ktorí k nej majú mať prístup, ho aj mali. Je to veľká a správna vec. Mám pocit, že je z veľkej časti pripravená, ale určite ako každé „malé dieťa“, musí prejsť detskými chorobami. Okrem toho máme pred sebou ešte e-recept. Všetko má  svoje termíny, vstupuje do toho veľa komponentov, uvidíme, ako sa to zosúladí.“ Za pozitívum označil tiež fakt, že nemocnica má uzavreté aj pre tento rok zmluvy so zdravotnými poisťovňami a má tzv. prospektívny rozpočet, ktorý poskytuje seriózny základ pre efektívne využitie priestorov, investícií, pomoc rehole i nové ohodnotenie.  Vyjadril túžbu, aby aj vďaka nastavenému  spôsobu riadenia plávala (nemocnica) v „pokojných vodách.“ Zároveň spolupracovníkom pripomenul:  „Každý nesieme na pleciach svoju zodpovednosť zato, aby sme naplnili charizmu rehole, zodpovednosť, dôslednosť, odovzdali to, čo je v nás, s úctou a láskavosťou, ako ste to robili aj po iné roky.“

Snaha o komplexnú starostlivosť „pod jednou strechou“

Slova sa ujal aj námestník riaditeľa nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. František Špaček. Uviedol: „Pozdravujem všetkých a prajem nám všetkým požehnaný rok. Ako ste počuli pána riaditeľa, ani tento rok nebude chudobný na zmeny v zdravotníctve.  Želám nám všetkým, aby sa jedna vec v tejto nemocnici nezmenila a to: aby sme sa vždy spoločne cítili ako jedna veľká rodina, aby sme vedeli spolupracovať a aby  naše nasadenie - pracovné aj ľudské - pocítili i naši pacienti, aby sa sem radi vracali tak, ako uplynulé   roky.  Želám vám veľa osobného zdravia, ale najmä požehnanie do ďalšej práce.“ MUDr. Špaček v osobitnom rozhovore pre náš web portál i Rádio Lumen zároveň priznal, že vážnym problémom minulého roka v nemocnici bol nedostatok resp. fluktuácia stredného a  nižšieho odborného personálu, ktorá však odrážala celospoločenskú situáciu. Napriek obmene personálu a stálemu zaúčaniu nových ľudí sa nemocnici podarilo udržať si štandard kvality. Na otázku, ako vníma postavenie  Univerzitnej nemocnice milosrdných bratov v Bratislave v systéme fungovania nemocníc v hlavnom meste Slovenska, odpovedal:  „Kedysi sme boli Okresným ústavom národného zdravia pre Bratislavu -vidiek. Dnes nemôžem povedať, žeby sme „konkurovali“Ústavu srdcových a cievnych chorôb, ale sme riadnou, všeobecnou nemocnicou so všetkými potrebnými oddeleniami, so spádovou oblasťou Bratislava vidiek. Veľmi často však riešime aj klientov z centra Bratislavy, odkiaľ jedna nemocnica „zmizla“ (na Bezručovej ulici), no riešime aj mimobratislavských klientov, ktorí nás aj na základe odporúčaní navštevujú. Myslím si,že tu máme absolútne stabilné miesto, ale stále platí, že musíme neustále pracovať „na sebe“ a modernizovať naše postupy i techniku, aby sme dokázali  poskytnúť pacientovi to hlavné a vedeli mu dať aj našu „pridanú“ hodnotu: totiž, aby sa tu cítil ako doma. To je aj naplnenie motta rehole ako zriaďovateľa – hospitalita.“ Námestník riaditeľa nemocnice na margo cirkevného charakteru zariadenia ešte vysvetlil: „ Máme tu ľudí (zamestnancov a spolupracovníkov – pozn. aut. ) rôzneho vierovyznania, ba dokonca aj bez vierovyznania. Aj pacientov berieme bez ohľadu na príslušnosť k Cirkvi.  Avšak kresťanské hodnoty sú naším  vodítkom. Neriešime pacientov  len preto, že sme zato platení, ale snažíme sa, aby sa pacient u nás cítil ako doma. Želal by som si, aby  sme boli čo najviac sebestačnou nemocnicou, aby sme veľa vyšetrení a zákrokov dokázali urobiť v našom zariadení -pod jednou strechou, aby pacient nemusel vyhľadávať ďalšie  zariadenia. Nemáme pritom ambíciu konkurovať veľkým traumatologickým centrám a onkologickým ústavom. Avšak chceme  starostlivosť pacientom poskytovať komplexne. Bol by som veľmi rád, keby sa každý z našich zamestnancov v tomto roku  do práce v nemocnici  tešil. Lebo pokiaľ  budeme mať spokojných zamestnancov a príjemnú atmosféru, tak to pocíti aj pacient,“ dodal MUDr. František Špaček.

Prianie  riaditeľa nemocnice

JUDr. Michal Tinák, riaditeľ nemocnice, všetkým prítomným ešte zaželal: „Rehoľa si ako zriaďovateľ prostredníctvom svojej charizmy naďalej  uvedomuje hodnotu vašej práce, lásky a zodpovednosti. Takže vám prajem v tomto roku veľa síl, zdravia, pokoja, radosti, elánu a Božieho požehnania.“

Andrea Eliášová, foto: autorka

 

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/