Monday 18. November 2019

Tradičné stretnutie spolupracovníkov s vedením rehole i nemocnice

Dňa 12.12. 2017 sa vedenie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha a Univerzitnej nemocnice s poliklinikou - Milosrdní bratia poďakovalo svojim spolupracovníčkam a spolupracovníkom za službu hospitality, ktorú vykonávajú v bratislavskej nemocnici.

Momentka z večere
Pohľad na účastníkov podujatia
Rehoľné sestry Ivetka a Simeona -obetavé spolupracovníčky nemocnice
Stretnutie podporil svojou prítomnosťou aj brat Martin Macek z Brna- štvrtý zľava
Vystúpenie sa zúčastneným páčilo
Stretnutie sa konalo vo veľkej vstupnej hale nemocnice.
Z vystúpenia študentov bratislavského Štátneho konzervatória
Momentka z večere
Aj kuchárov a obsluhu potešila hojná účasť.
Časť spolupracovníkov nemocnice.
 

Stretnutie sa konalo vo vstupnej hale nemocnice, ktorá slúžila pred tristo rokmi ako  sála pre chorých. Všetkým sa prihovoril riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák OH a poďakoval sa za odvedenú prácu. Vo svojom príhovore hovoril aj o náročných podmienkach  financovania jednotlivých zdravotníckych výkonov v nemocnici. Pridal sa k nemu aj brat Martin Macek OH, provinčný delegát  rehole pre Slovensko, ktorý pricestoval z Brna. Nechýbali ani zástupcovia rehole z Viedne a medzi hosťami bol prítomný aj riaditeľ bratislavskej pboočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Pavol Martanovič.

Vianočné stretnutie obohatili študenti štátneho konzervatória, Marek Bednárik, Paulína Ovadzková a Roman Matušek, a to hudobnou zložkou adventných a vianočných piesní.

 

Andrea Eliášová, fotografie: Igor Tallo

 

 

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/