Thursday 23. May 2019

Zmeny týkajúce sa prevádzky stomickej ambulancie

Vážení pacienti,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmeny týkajúce sa prevádzky stomickej ambulancie.

 

Ku dňu 1 .6.2017 ukončila činnosť stomickej sestry PhDr.Marta  Gažiová. Od uvedeného dátumu je teda stomická poradňa organizovaná tak, že nových aj doterajších stomikov bude mať na starosti  vrchná sestra chirurgického oddelenia, ktorá  mala na starosti nových stomikov aj doposiaľ.

 

Kontakt na stomickú sestru:

Mgr. Simonová Iveta

 

tel.: 0902 334 560

 

Konzultácie o použití, zmenách, objednávaní pomôcok, objednaní sa do stomickej poradne na vyšetrenie môžete vopred realizovať na vyššie uvedených kontaktoch.

 

Fyzické vyšetrenie pacientov v stomickej poradni aj lekárom vám zabezpečí na základe objednania takisto stomická sestra. Primárne je vyhradený čas vo štvrtok 14,00-15,00 hod. Po dohovore je možný aj iný termín.

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa s daľšími požiadavkami dostatočne včas obracali už priamo na stomickú sestru, ktorá Vám zabezpečí komplexnú stomickú starostlivosť aj pomôcky.

Takisto Vám dávame do pozornosti skutočnosť, že pri dlhodobom predpisovaní zdravotných pomôcok na stómiu patrí aj pravidelná prehliadka stomickou sestrou v intervaloch aspoň raz za šesť mesiacov, prípadne v iných intervaloch podľa potreby.

 

Ďakujem za pochopenie.

Veríme, že zmenu nepocítite inak, než pozitívne.

 

MUDr. Špaček František, námestník riaditeľa nemocnice Milosrdných bratov

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Display:
https://www.milosrdni.eu/