Donnerstag 17. Januar 2019

Venujte 2 % Milosrdným bratom a ich dielam

Ak sa rozhodujete, komu venovať 2% podielu zaplatenej dane z príjmu,  môžete podporiť niektoré z diel rehole Milosrdných bratov, ktorá pôsobí na Slovensku už takmer 350 rokov. Naším poslaním je  starostlivosť o chorých, trpiacich, sociálne odkázaných ľudí a ľudí na okraji spoločnosti.

Vybavovanie pacientov na rtg vyšetrenieVybavovanie pacientov na rtg vyšetrenie

 

Práve v tomto období (do konca apríla 2017) nám môžete pomôcť rozvíjať našu službu formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie predošlého roka. Stačí vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu 2%  zaplatenej  dane. K tomuto vyhláseniu priložte potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa, ktorý vám za  zdaňovacie obdobie vykonal ročné  zúčtovanie dane. Najneskôr do konca apríla predložte vyhlásenie a potvrdenie Daňovému úradu (podľa  vášho bydliska). 

Dôležité je správne vyplniť údaje na vyhlásení:

 

Názov: Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha -  Milosrdní bratia

Sídlo: Nám. SNP 8 -11

811 06 Bratislava

Právna forma: cirkevná organizácia

IČO:  173 18424

 

 

Pomocou dobrodincov a šľachetných ľudí môžeme rozvíjať službu tým, ktorí to najviac potrebujú. Preto si každý dar vážime a ďakujeme zaň. Vami darované prostriedky použijeme na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti pre Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia Bratislava a pre potreby Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, týkajúce sa služby núdznym.
Ďakujeme všetkým za prejavenú priazeň a šľachetnosť.

Potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete v rubrike Sponzorstvo na našej web stránke.

 

A.E. 

foto: A. Eliášová - archív rehole

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Darstellung:
https://www.milosrdni.eu/