Saturday 25. June 2022

Príhovor brata Richarda v Rádiu Vatikán

O Eustachiovi Kuglerovi a jeho odkaze pre dnešnú dobu

V rámci ďalšej spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 9. júna 2013...

O Eustachiovi Kuglerovi v Rádiu Vatikán a v Rádiu Lumen

(Príhovor k chorým brata Richarda Jombíka OH)

V rámci dohodnutej spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 9. júna 2013...

Z nových príhovorov k chorým - z rehole Milosrdných bratov

V rámci spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 14. júla 2013...

O milosrdenstve- príhovor k chorým v Rádiu Vatikán a Lumen

(Zo spolupráce kresťanských médií s rehoľou Milosrdných bratov)

V rámci spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 14. apríla 2013...

O múdrosti matiek

Príhovor priora Jána Karlíka OH k chorým v Rádiu Vatikán a Lumen

V rámci ďalšej spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 12. mája 2013...

Príhovor riaditeľa nemocnice JUDr. M. Tináka k chorým v Rádiu Vatikán

V rámci pravidelnej spolupráce rehole Milosrdných bratov so slovenskou redakciou Rádia Vatikán odznel 10. marca 2013...

Ďalší z príhovorov k chorým v Rádiu Vatikán – od brata Fidencia OH

V rámci pravidelnej rubriky venovanej na Rádiu Vatikán chorým a postihnutým, odznel 10. februára 2013...

Provinzialat
Barmherzige Brüder

Taborstraße 16
A-1020 Wien

Telefon: +43 1 21121-1100
Fax: +43 1 21121-1120
Display:
https://www.milosrdni.eu/