Friday 23. February 2024

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014-2020

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky - Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom hygienických balíčkov je:

  • primárne

rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)

  • sekundárne

Iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

 

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina s 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 4 hygienické balíčky. 

 

Sekundárny KP jednotlivec alebo dvojice spĺňajúce vyššie uvedené podmienky majú nárok na 1 hygienický balíček.

 

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Display:
https://www.milosrdni.eu/