Wednesday 28. February 2024

Deň chudobných v Domove sv. Jána z Boha

V Domove sv. Jána z Boha – zariadení, ktoré pre núdznych a ľudí bez prístrešia prevádzkuje Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia na Hattalovej ulici v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto si opäť po roku pripomenuli Svetový deň chudobných. Ten v Cirkvi pred štyrmi rokmi inicioval pápež František. Tohtoročnou témou podujatia bola myšlienka z Knihy Sirachovho syna: „Podaj svoju ruku chudobnému.“

Brat Richard počas homílie.
Záber z bohoslužby.
Zaplnený priestor pred oratóriom.
 

Deň chudobných sa začal v Domove sv. omšou, ktorú slúžil prior bratislavskej komunity milosrdných bratov Richard Jombík OH spolu s členom rehole premonštrátov Petrom Pavlom Valtošom OPraem., ktorý v súčasnosti prežíva v komunite  milosrdných bratov svoj sabatický rok. V homílii brat Richard Jombík OH prečítal časť z posolstva pápeža Františka, v ktorom o. i. pripomenul: „Doba, ktorú prežívame, spôsobila krízu mnohých istôt. Cítime sa chudobnejší a slabší, pretože sme zažili pocit našej ohraničenosti a obmedzenie našej slobody. Uzavretí v tichu našich domovov sme zistili, aké dôležité sú jednoduché veci a sústrediť sa na to podstatné. Dozrel v nás zmysel pre nové bratstvo medzi ľuďmi, schopné vzájomne si pomáhať a rešpektovať sa. Toto je najvhodnejší čas nato, aby sme znova pocítili, „že sa navzájom potrebujeme, že máme zodpovednosť jedni za druhých a za svet... Motto Podaj svoju ruku chudobnému upozorňuje aj na opačný postoj tých, čo ruky nechávajú vo vreckách a nedajú sa pohnúť núdzou, za ktorú sú často sami spoluvinní. Ľahostajnosť a cynizmus sú ich každodenným chlebom. Existujú tiež natiahnuté ruky, ktoré sa rýchlo pohybujú po klávesnici počítača, aby previedli z jednej strany sveta na druhú finančný obnos, čím rozhodujú o bohatstve úzkej finančnej elity a o chudobe množstva ľudí alebo krachu celých národov. Sú aj také natiahnuté ruky, ktoré zhromažďujú peniaze predajom zbraní. „Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec“ (Sir 7, 40). To sú slová, ktorými Sirachovec končí svoje zamyslenie. Tento text možno interpretovať dvojako. Pripomínať si náš spoločný osud môže byť užitočné, aby sme viedli život, v ktorom budeme venovať pozornosť tým, ktorí sú biednejší od nás a nemajú rovnaké možnosti ako my. Existuje však aj druhý význam, ktorý skôr zdôrazňuje cieľ, ku ktorému každý smeruje. Ide o cieľ nášho života vyžadujúci si plán, ktorý treba realizovať a cestu, ktorou treba neúnavne ísť. A cieľom nášho konania nemôže byť nič iné ako láska.“ (Celé posolstvo pápeža Františka si môžete prečítať v pdf prílohe).

Posolstvo Svätého Otca na Svetový deň chudobných-z TK KBS  

 

Ako v poľnej nemocnici

Ako prežíval samotné spomínané podujatie medzi núdznymi ľuďmi na pôde Domova sv. Jána z Boha prior komunity milosrdných bratov brat Richard? Podelil sa o to v rozhovore, ktorý pripájame pod textom vo zvukovej podobe (mp3 formát).

 

O. i. v ňom prezradil, že: „Deň chudobných je pripomenutím si toho, aby sa človek nevypínal. Ako hovorí aj Sv. Otec, celý svet je jedna poľná nemocnica. A aj my sme len tí chudobní, chorí, ktorí potrebujeme pomoc. Sväté Písmo hovorí práve to, že Ježiš Kristus prišiel práve preto, že videl, že svet je chudobný, je v biede, nevie si pomôcť. Preto musel prísť Boh, aby urobil zmenu,“ dodal brat Richard OH.

 

Na podujatí bol prítomný aj nový riaditeľ Domova sv. Jána z Boha Tibor Köszegi, ktorý sa priznal, že ho hlboko prežíval. Prezradil: „Myslím si, že táto slávnosť je to najmenej, čo môžeme spraviť raz za rok: zamyslieť sa nad tým, v čom môže spočívať chudoba a tiež bohatstvo človeka.“ Na otázku, ako vníma svoje poslanie viesť Domov sv. Jána z Boha, odpovedal: „Ako príležitosť pomôcť ľuďom, pretože každý svojím spôsobom potrebuje pomoc.“ A čo dnes podľa neho núdzni ľudia najviac potrebujú? „Možno práve podanie ruky,“ dodal.

 

Prekvapením bola účasť Petra Pavla Valtoša, premonštráta, ktorý v súčasnosti žije v komunite milosrdných bratov. Rozhovor s ním prinášame v audio podobe  tu (formát mp3).

 

O.i. v ňom pripomenul cenný odkaz premonštráta Werenfrieda van Strateena, prezývaného páter Slanina, ktorý zbieral slaninu, aby mohol odovzdávať chudobným potravu, lásku a iné veci. Vníma aj podobnosť chariziem rehole premonštrátov a milosrdných bratov – kým premonštrátov ako nasledovníkov sv. Norberta vystihuje heslo  Byť pripravený na každé dobré dielo, milosrdných bratov zas  motto Robte dobro a robte ho dobre.

K textu pripájame aj fotogalériu dokumentujúcu atmosféru podujatia a aj reportáž z nej, odvysielanú v Rádiu Lumen 25. novembra 2020, môžete si ju vypočuť tu (audio, mp3 formát).

 

Andrea Eliášová, foto a audio: autorka

 

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735816
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Display:
https://www.milosrdni.eu/