Sunday 5. February 2023

Domov sv. Jána z Boha a jeho „chudobní“ v čase pandémie

 „Od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu pokračuje naše denné  zariadenie pre ľudí v núdzi naďalej v plnom nasadení so všetkými službami, ktoré im bežne ponúka, okrem sociálneho poradenstva, keďže sú obmedzené aj úrady a nie je možné mnoho vybaviť,“ prezrádza rehoľná sestra Laura o súčasnom režime fungovania Domova sv. Jána z Boha.

Brat Márius s kolegom pri príprave stravy.
Brat Peter OH v rozhovore.
Meranie teploty v Domove.
Núdzni čakajú pred vstupom do Domova sv. Jána z Boha.
Pohľad na ušité ochranné rúška.
Pripravené obedy.

 

Sr. Katrin z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa,  ktorá je sociálnou pracovníčkou Domova i  jeho odborným garantom, naplno pracuje na recepcii a prijíma spolu s kolegom Pavlom prichádzajúcich ľudí. Pri vstupe do areálu zariadenia majú v tomto období viac práce ako zvyčajne, keďže musia prichádzajúcim merať teplotu, dezinfikovať ruky a kontrolovať rúško, ktoré je pre všetkých však už samozrejmosťou. Ako ďalej prezradila sestra Laura Vlčáková z Misijnej kongregácie Služobníc Ducha svätého: „ Z bezpečnostných dôvodov sme obmedzili počet ľudí na 50-55 denne. Aj v samotnom zariadení sme upravili určité pravidlá pohybu a spolčovania sa, či priestorov vyhradených na fajčenie a stretnutia, hoci aj tak sme v podstate všetci spolu. Do menších priestorov, medzi ktoré patrí stredisko osobnej hygieny, môžu prichádzať po jednom a zbytočne sa tam nezdržujú. Každý deň sa môže v našom zariadení osprchovať, oholiť a ostrihať 25-28 ľudí.“

Stále naporúdzi pre ľudí z ulice

 Sestra  Laura spolu s pomocníkom Vladimírom sú zodpovední za toto malé stredisko, kde sprostredkujú  klientom okrem hygieny aj výmenu šatstva a ošetrenie.  „Denne prichádzajú  aj noví ľudia a zaznamenali sme aj ľudí, ktorí v tomto čase stratili brigády, prácu a zároveň aj možnosť platiť si ubytovňu, lebo niektoré ubytovne boli zatvorené. Sú aj takí, ktorí sú na ulici prvýkrát.  Na istý čas bola pozastavená pracovná terapia, ktorou pomáhame našim klientom, ktorí majú záujem sa zaradiť do života a práce, získať nanovo pracovné návyky. Pod vedením milosrdného brata Petra a jeho nového kolegu Henricha nanovo začali brigádovať dvaja klienti. Robia sa tiež rôzne úpravy a opravy v našom areáli. Brat Márius Dismas - náš jediný a jedinečný kuchár sa stará nielen o nás všetkých v Domove sv. Jána z Boha, ale po dohode s mestom varí 120 obedov, ktoré sú distribuované ľuďom na ulici,“ ďalej vysvetlila rehoľná sestra Laura z Domova sv. Jána z Boha. Mimochodom, aj počas veľkonočných sviatkov sa v Domove sv. Jána z Boha denne vydalo vyše sto obedov, nemali tu prestávku! Riaditeľ zariadenia  Sven Šovčík v tom čase s pomocou kolegyne Jarky boli k dispozícii medzi 12. 00 a13.00 hod pre všetkých hladných ľudí z ulice. Sestra Laura ešte dodáva: „Vidíme ako je  ťažko mnohým z nich, my všetci si uvedomujeme, že dnes, ešte viac ako inokedy nás títo ľudia potrebujú a že samotný Pán chce naše ruky, srdce a ochotu byť nablízku tým, ktorí sú v núdzi.“ A aká je skúsenosť brata Máriusa Dismasa zo služby v Domove sv. Jána z Boha v tomto čase? „Denne sa presviedčam, že tieto ťažké dni nás ešte viac spájajú s našimi chudobnými i medzi sebou. Domov sv. Jána z Boha, ktorý prevádzkujú milosrdní bratia,  je otvorený. Naši chudobní žijú v sociálnej izolácii,  ktorá sa touto situáciou u nich ešte prehlbuje, takže denne sme s nimi. Mnohí majú na nás  otázky: Prečo? Čo bude ďalej?  Majú strach z neistoty a niektorí aj slzy v očiach. Spolu hľadáme odpovede cez duchovné prostriedky karantény, najmä cez pokánie a spoločnú modlitbu, ktorá posilňuje našu solidaritu a najmä nádej.“ A ako vníma tento „pustovník vo veľkomeste“ posolstvo  doby  pandémie?Určite chcem povedať, že toto nie je Božím trestom, ale výsledkom života bez Boha! Akoby sme každým neoľutovaným hriechom otvorili priestor tejto pandémii. Prestali sme si vážiť najmenších, starých a chorých, nemali sme pekné slovo pre zdravotníkov a policajtov, neustále sme spochybňovali hodnotu tradičnej rodiny, ničili sme prírodu, voľný čas sme trávili v nákupných centrách,  mysliac si, že si môžeme všetko kúpiť...Tento nespútaný materializmus a konzum nám poriadne pokrivil hodnoty! Vzdialili sme sa od Boha a na Jeho miesto sme dali seba samého. Odsunuli sme nášho dobrého Boha do úzadia., vyhnali sme Ho zo škôl,  rodín, z práce, spoločenstiev..., tak potom Mu nemôžeme vyčítať, prečo nás neochránil a niečo takéto dopustil! Boh nie je proti nám! Je s nami, za nás, ale plne rešpektuje slobodu, ktorú nám dal, teda aj vôľu odkloniť sa od Neho, ísť proti Nemu!

Čomu nás učí pandémia?

Brat Márius Dismas je presvedčený, že pandémia nás môže veľa naučiť. Podľa neho nás síce zahnala domov, z ulíc do rodín, ale   to je príležitosť aj na cestu zvonku do vnútra,  z povrchného života do vlastného vnútra,  kde v hĺbke prebýva Boh. „Tiež sa na mnohé veci pozerám inak a viac sa modlím, prosiac o milosť byť ako pustovník v meste viac „postavený do trhliny“, ako o tom hovorí prorok Ezechiel (22,30), a takto pracovať a modlitbou vstupovať do Božieho mlčania pre dobro bratov a sestier. Teší ma, že tak vo veľkom vidieť mnohé srdcia otvorené pre potreby slabých a najbiednejších. Avšak, nielen slabí teraz potrebujú nás silných, ale aj my silní potrebujeme slabých, ich modlitby a obetované utrpenie,“ dodal brat Márius Dismas a na záver pripojil výzvu: „Prosím, pamätajme teraz zvlášť aj na ľudí bez domova. Možno sú nám na pohľad nepríjemní, ale veľmi nás potrebujú. Aj v nich môžeme stretnúť Boha, „syna človeka, ktorý nemá kde hlavu skloniť...“

 

Andrea Eliášová, foto: archív Domova sv. Jána z Boha

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png
DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o.
Hattalova 1070/6
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO: 45735819
DIČ: 2023258809
Mob. 0911 447 060
Display:
https://www.milosrdni.eu/