Thursday 2. April 2020

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ NDC 2 Hattalovej ul. 6, 831 03 Bratislava

 

vyhlasuje výberové konanie na


jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC;

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.10. 2018 o 14:00 hod. v priestoroch

 
Domova sv. Jána z Boha, n.o. na Hattalovej ul. 6 v Bratislave.

 
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Domov sv. Jána z Boha, n.o. Hattalova 6, 831 03 Bratislava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, majú záujem.

 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.10. 2018. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Viac podrobností sa dozviete v prílohe - stiahnuť tu.

 

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Display:
https://www.milosrdni.eu/