Thursday 2. April 2020

Duchovné pondelky v Domove sv. Jána z Boha

Sv. omša, duchovné rozhovory, spovede, katechéza  majú od 10. októbra 2016 svoje miesto v našom zariadení pre ľudí v núdzi v Bratislave- v Domove svätého Jána z Boha. Tešíme sa tejto novej službe „duchovných pondelkov.“

 

Brat Richard počas slúženia bohoslužby.
Záber z bohoslužby v Domove sv. Jána z Boha.
 

 

Splnil sa nám tak jeden z veľkých snov. Neustále sme totiž premýšľali, ako čo najsvedomitejšie napĺňať hodnotu spirituality pri starostlivosti o ľudí v núdzi. Podarilo sa nám vďaka mnohým pekným iniciatívam spolupráce sprístupniť priestor budúcej kaplnky a to priamo v priestoroch zariadenia Domova sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici v Bratislave.

 

Každý pondelok v čase od 10. 00 hod. do  12.00 hod. budeme mať spolu s našimi hosťami a hostkami príležitosť na zamyslenie sa a intenzívne prežívanie spojenia s Bohom spolu s priorom – bratom Richardom OH a jeho duchovnou službou.

Brat Richard, ďakujeme!

 

Matúš Ferenčík

foto: archív Domova sv. Jána z Boha

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Display:
https://www.milosrdni.eu/