Thursday 28. October 2021

Dobrovoľníctvo

Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, hľadáme ľudí majúcich úctu ku knihe, ľudí so štipkou voľného času a ochotou pomôcť dobrej veci.

 

Zriadili sme knižnicu pre odborný personál, v budúcnosti tiež pre študentov a študentky oborov pomáhajúcich profesií. Knihy potrebujeme evidovať v katalógu, ktorý má ambíciu byť online.

 

Hľadáme dobré duše, ľudí, ktorí by nám pomohli nafotiť obaly kníh a tým prispeli k vytvoreniu online databázy.

 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom domovmb@gmail.com Ďakujeme

 

Tematicky rozmanitú knižnicu máme vďaka dobrej vôli Katedry sociálnej práce zriadenej na Univerzite Komenského v Bratislave. Nachádza sa v nej takmer 1000 odborných kníh z viacerých oborov (sociálna práca, filozofia, právo, medicína a i.).

 

 

  • navimg17887displayCimg.png
  • instagram4.jpeg
  • navimg17885displayCimg.png

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Hattalova ul. 6

SK 831 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 4445 8020

Display:
https://www.milosrdni.eu/