Monday 6. April 2020

Sviatok chorých: slávnosť v našom kostole milosrdných bratov za účasti dvoch biskupov

Svetový deň chorých, slávený v Katolíckej cirkvi každoročne 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej si 11. februára 2013 večer spoločne s Bratislavskou arcidiecézou pripomenula aj Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha...

Nový generálny predstavený rehole Milosrdných bratov

Na 68. generálnej kapitule rehole zvolili frátra Jesúsa Etayo Arrondo O.H. za generálneho priora na ďalších šesť rokov ...

Modlitba k 21. Svetovému dňu chorých

Katolícka cirkev si opäť aj v tomto roku 11. februára pripomenie Deň chorých, ktorý ustanovil blahoslavený pápež Ján Pavol II. na sviatok Panny Márie Lurdskej...

Z 1. stretnutia spoločenstva „Angulo“

Dňa 14.1. 2013 sa na pôde refektára Milosrdných bratov konalo 1. stretnutie spoločenstva Angulo...

Biskup J. Haľko požehnal obnovený Kostol milosrdných bratov v Skalici

Obnovený Kostol Najsvätejšej Trojice v Skalici, známy ako Kostol milosrdných bratov, požehnal v nedeľu 13. januára 2013...

Z predvianočného stretnutia spolupracovníkov nemocnice

Dňa 19. decembra 2012 sme v našej nemocnici usporiadali predvianočné stretnutie spolupracovníkov, ktoré zorganizovala Pastoračná rada nemocnice Milosrdných bratov...

VIANOČNÉ POSOLSTVO GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO Z RÍMA 2012

Milí bratia, milé spolupracovníčky a spolupracovníci, milí priatelia, Vianoce sú časom radosti ...

Provinzialat
Barmherzige Brüder

Taborstraße 16
A-1020 Wien

Telefon: +43 1 21121-1100
Fax: +43 1 21121-1120
Display:
https://www.milosrdni.eu/