Wednesday 19. February 2020

Darujte vaše 2 % z dane nemocnici a reholi milosrdných bratov!

Milí priatelia, spolupracovníci,  dobrodinci, sponzori, aj tento rok môžete využiť možnosť podporiť niektoré z diel rehole milosrdných bratov, ktorá pôsobí na Slovensku už 350 rokov. Počas nich  sa intenzívne spolu so svojimi obetavými spolupracovníkmi stará o chorých a sociálne odkázaných ľudí.

 

Môžete tak urobiť  formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2019. Aj cez vami poskytnutý dar v podobe dvoch percent z dane napĺňame motto sv. Jána z Boha – zakladateľa Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha: „Robte dobro a robte ho dobre.“  Za každý poskytnutý dar všetkým darcom vyslovujeme už teraz úprimné ďakujeme! Len pomocou dobrodincov a šľachetných ľudí totiž môžeme rozvíjať službu tým, ktorí to najviac potrebujú: chorým, trpiacim, ľuďom na okraji spoločnosti. 

Pripájame pokyny, ako postupovať pri darcovstve – pre právnické osoby, aj pre zamestnancov a SZČO. Darované prostriedky použijeme na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti pre Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou milosrdní bratia na konkrétnych oddeleniach. Ďakujeme za prejavenú priazeň.

 

LETÁK zamestnaným+SZČO

List nepodpísaný 2019-20 Právnickým osobám

 

Milosrdní bratia a vedenie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdní bratia

Foto: A. Eliášová

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/