Saturday 25. June 2022

Vážení pacienti,  návštevníci,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť,  že   upravujeme  návštevné hodiny nasledovne:

 

Každý deň v čase 14:30   – 17,00  hod.

 

Záväzné podmienky  pre návštevy

  • jedná sa o dospelú osobu
  • nemá príznaky respiračného ochorenia
  • nie je v karanténe pre žiadne infekčné ochorenie
  • má nasadený respirátor po celú dobu pobytu v nemocnici
  • čas návštevy neprekročí 30 minút

Zmeny podmienok a návštevného času, vynútené zdravotným stavom,  epidemiologickými okolnosťami, alebo  prevádzkovou potrebou  sú  vyhradené.

 Výnimku  môže udeliť

  • primár oddelenia
  • službukonajúci lekár pre dané oddelenie počas času ústavnej pohotovostnej služby

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

                                                                 MUDr. Špaček František, v.r.

                                     konateľ, poverený vedením  UNsP Milosrdní bratia s.r.o.

 

V Bratislave, dňa 1.6.2022

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/