Saturday 21. May 2022

Dôležitá informácia - hospitalizácie a operácie

Vážení pacienti, 

dovoľujeme si vás upozorniť, že vzhľadom  na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu s COVID 19 ochorením a  v súvislosti s pomocou iným nemocniciam na Slovensku, ktoré sú v kritickom stave, čo sa týka počtu COVID pacientov a následne s  príkazom  Ministerstva zdravotníctva SR o reprofilizácii  lôžok našej nemocnice bude zásadným spôsobom dočasne  zmenená prevádzka oddelení.  
 
Plánované operácie  a hospitalizácie budú dočasne  výrazne obmedzené.
 
Prijem   pacientov na oddelenie  bude  výhradne pre :
 
- neodkladné a akútne stavy (posúdi lekár príjmovej ambulancie),
- neodkladné a akútne operácie (posúdi lekár príjmovej ambulancie),
- operácie, ktoré primár, resp. lekár príjmovej ambulancie vyhodnotí ako  rizikové z omeškania.
 
Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie. Pacienti budú  o  zrušení, alebo preobjednaní termínov operácie informovaní, pokiaľ zanechali na seba kontakt.
 
V opačnom prípade sa prosím informujte na príjmových ambulanciách. 
 
chirurgická ambulancia    02 578 87 113
interná ambulancia          02 578 87 110
onkologická ambulancia  02 578 87 893
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/