Saturday 25. June 2022

Duchovná služba v našej nemocnici v čase pandémie

Duchovná starostlivosť v našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave neprestala fungovať ani v čase pandémie.

Ako pripomína prior bratislavského konventu, brat Richard Jombík OH, nemôže ju ohroziť ani pandémia, ani štrajk, ani iná kríza, lebo chorí majú aj svoje duchovné potreby. Tie nie sú menej dôležité, ako fyzické či materiálne  potreby.

V rozhovore (audio, formát mp3) brat Richard Jombík OH vysvetľuje túto tému a zároveň sa vyjadruje aj k návrhu, ktorý nedávno plánovala predložiť v parlamente poslankyňa MUDr. Anna Záborská v súvislosti s duchovnou službou kňazov a nemocničnou pastoráciou, ale pre nepochopenie novinárskou obcou a časťou verejnosti bol napokon stiahnutý.

 

Andrea Eliášová, foto: autorka

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telephone: 02 57887-100
Telephone: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Display:
https://www.milosrdni.eu/